Helsetjenesten

Innhold

Ledelse og kontaktinformasjon

Helsesjef : Bjørnar Eidsvik
Mobiltelefon : 941 61 355
E-post : bjoernar.eidsvik@vestre-toten.kommune.no

Driftsenheter administrasjon

Helse- og barnevernstjenesten holder til på Sagatunet, telefon sentralbord 61 15 35 40.

Driftsenheter administrasjon helse
  • Legetjenesten: Jens Mørch
  • Helsesøstertjenesten: Elisabeth Skaar Dyrud  
  • Barneverntjenesten: Hanne Helgeland
  • Frisklivssentralen: Silje Nyu Haugerud
  • Fysio/ergoterapitjenesten: Silje Nyu Haugerud

Arbeidsområder

  • Kurativ legetjeneste, offentlige legetjenester og samfunnsmedisin.
  • Helsestasjon-skolehelsetjeneste, psykisk helsevern, helsestasjon for ungdom, flyktninghelsetjeneste, smittevern og jordmortjeneste.
  • Fast ansatte fysio- og ergoterapeuter, privatpraktiserende fysioterapeuter, hjelpemiddelformidling/lager.
  • Barnevern.

Organisering 

Under helsesjefen er det fire driftsenheter. De er delt opp i samsvar med arbeidsområdene ovenfor, det vil si:


Organisasjonskart - Helsetjenesten, Vestre Toten kommune

Organisasjonskart for Helsetjenesten, Vestre Toten kommune 
Trykk på bildet for større versjon

Helseberedskapsplan 

Kommunens helseberedskap i akutte og/eller ekstraordinære situasjoner:

Gjøvikregionen Helse- og Miljøtilsyn IKS

Kommunen er medeier i Gjøvikregionen Helse- og Miljøtilsyn IKS. De utfører tilsyn, rådgivning og løpende saksbehandling etter deler av Kommunehelsetjenesteloven, Smittevernloven og Røykeloven.

Hjemmesiden til GHMT finner du ved å følge denne lenken.


Publisert: 15.08.2016 14:35
Sist endret: 18.03.2020 10:10