Legetjenesten

Innhold

Kommunikasjon med fastlegen din

Bli kjent med mulighetene i  www.helsenorge.no!  
Det skal normalt være mulig å kommunisere  elektronisk - og sikkert - med sin fastlege gjennom e-dialog via helsenorge.no (ekstern lenke) Det krever pålogging med bank-ID, noe som gir en helt trygg forbindelse.

Du skal der kunne se hvem som er fastlegen din, og  hvilke tjenster som legen tilbyr elektronisk (f.eks. reseptfornyelse) samt annen kontaktinformasjon til legen. I tillegg til en rekke andre viktig informasjon (resepter, vaksiner) og mulighet for å legge inn viktig informasjon om deg selv. 

De fleste kontorer har måttet avvikle SMS-tjenesten sin, men dette brukes av og til for informasjon ut - for eksempel covid-19-svar med kommentar. E-post skal ikke brukes til personsensitive opplysninger, eller ved behov for akutt hjelp. 

Henvendelser om akutte tilstander må skje:

 • Ved kontorets Ø-hjelpstelefon (NB: Skal ikke brukes til ordinære henvendelser ) 
 • 116117 (legevaktsformidlingen)  
 • 113 ved alvorlige tilstander der det haster å få hjelp. 

Legekontorene i Vestre Toten

Legekontor

Telefonr.

Hjemmeside

Raufoss kommunelegekontor

Sigurd Østliensv. 4, Raufoss

 • Dr. Alexandra Krugloff
 • Dr. Branka Pilipovic
 • Dr. Hilde Johanne Iversbakken
 • Dr. Claus Haga
 • Turnuslege

 

61 19 99 99

Ø-hjelp:
61 19 99 50 

 

Raufoss kommunelegekontor
(ekstern lenke)

Sagatunet legesenter

Sagatunet,
Sigurd Østliens veg 4, Raufoss

 • Dr. Snorre Langfjæran
 • Dr. Aisha Ishtiaq
 • Dr. Daha Yuusuf

 

61 19 14 20

Ø-hjelp:
61 19 04 04

  

Sagatunet Legesenter
(ekstern lenke)

Nysethveien legekontor

Nysetvegen 3, Raufoss

 • Dr. Victoria Kolman
 • Dr. Maria Grønland
 • Dr. Emil Rizk

 

61 19 83 00

Ø-hjelp:
61 19 25 28

  

Nysethvegen Legekontor DA (ekstern lenke)

Torvet legekontor

Storgt. 34, Raufoss

 • Dr. Irina Halgunseth

 

 

61 19 17 34

Ø-hjelp:
61 19 04 05

 

Bøverbru legekontor

Gimleveien, Bøverbru

 • Dr. Per Erik Bø
 • Dr. Anders Sollien
 • Dr. Øyvind Torp

 

61 15 97 50

Ø-hjelp:
61 15 97 55

 

Bøverbru Legekontor
(ekstern lenke)

Kommuneoverlege

Sigurd Østliensveg 4, 2830 Raufoss

 • Dr. Jens A. Mørch

Epostadresse: 
jens.moerch@vestre-toten.kommune.no

 

61 15 39 51

 

 

Gjøvik interkommunale legevakt

(Inngang Akuttmottaket Gjøvik Sykehus)

 

 

116117

 

 

Medisinsk nødnummer

 

 

 113

 

 

Oppgaver

Legetjenester (herunder kurativ legetjeneste, offentlige legetjenester og samfunnsmedisin). Kommuneoverlege 1 er leder av driftsenheten, og har også ansvar for de samfunnsmedisinske oppgaver (smittevern, miljørettet helsevern) og er lege ved helsestasjonen.

Øvrige offentlige oppgavene som skolelege, lege ved helsestasjon for ungdom, rådgiver psykiatri og tilsynslege ved sykehjemmene er fordelt mellom andre leger i kommunen.

Miljørettet helsevern er i tillegg organisert som et interkommunalt selskap i samarbeid mellom de 5 kommunene i Gjøvikregionen. Legevakt er organisert i interkommunal legevaktsentral ved Sykehuset Innlandet Gjøvik.

Tjenestebeskrivelser

Under Tjenester A - Å finnes det tjenestebeskrivelser om flere av legetjenestens oppgaver.

Fastlegeordningen

På Helseøkonomiforvaltningens hjemmeside (ekstern lenke - helfo.no) gis nærmere informasjon om fastlegeordningen. Der forklares det også hvordan man kan logge seg på for å skifte fastlege via Internett.


Publisert: 17.08.2016 13:08
Sist endret: 04.09.2020 13:30