Skolehelsetjenesten

Innhold

Informasjon om skolehelsetjenesten i barne- og ungdomsskolen i Vestre Toten kommune

Skolehelsetjenesten er en lovbestemt tjeneste som tilbys elever i alle skoler.

Nasjonal faglig retninglinje

Registrering og oversikt av vaksiner

Vi ønsker også et samarbeid med foreldre og ansatte i skolen.

Hva gjør helsesykepleier i barneskolen?

 • Er tilgjengelig for elevene og foresatte.
 • Kan gi helseopplysning /veiledning individuelt eller i gruppe i temaer som omhandler helse.
 • Vaksinerer ut fra anbefalt vaksinasjonsprogram:
  Barnevaksinasjons-programmet (ekstern lenke - folkehelseinstituttet.no)
 • Samarbeider med hjem, skole og andre hjelpetjenester.
 • Samarbeide med skolen i forhold til elevenes fysiske, psykiske og sosiale arbeidsmiljø.
 • Samarbeider tverrfaglig ved behov.

Hva gjør helsesykepleier i ungdomsskolen?

 • Alle elever får tilbud om en helsesamtale i 8 klasse.
 • Deltagelse i klasseundervisning om temaer som omhandler helse.
 • Deltar i grupper (trygg oppvekst)
 • Individuell oppfølging.
 • Vaksine i 10. klasse.

Grunnskoler i Vestre Toten kommune


Publisert: 14.03.2019 14:31
Sist endret: 14.03.2019 14:31