Helsestasjons- og skolehelsetjenester

Innhold

  Helsestasjonstjenester i Vestre Toten kommune  Telefon: 476 29 299, telefontid: kl. 07.30 - 09.30 og 12.30 - 14.00
   Besøksadresse: Sigurd Østliens vei 4, 2830 Raufoss - Postadresse: Helsestasjonen, Postboks 84, 2831 Raufoss
 
Fysio- og ergoterapitjenesten, Vestre Toten kommune Helsestasjon for barn 0-5 år, Vestre Toten kommune Helsestasjon for ungdom, Vestre Toten kommune
Jordmortjenesten, Vestre Toten kommune Familieteam, Vestre Toten kommune Skolehelsetjenesten, Vestre Toten kommune
Migrasjonshelse, Vestre Toten kommune Smittevern, Vestre Toten kommune Helsestasjons- og skolehelsetjenester

      Aktuelt: 

  Åpningstider helsestasjon for ungdom (HFU) sommeren 2022: 
  Sommerstengt i uke 29. 

  Fra uke 25 til og med uke 32 vil HFU ha åpent mandager fra klokken 13.30 til klokken 15.30.


Publisert: 14.03.2019 12:42
Sist endret: 13.06.2022 08:35