Epostsignaturer

Innhold

Signaturmal og redigering av signatur

Kommunen er tjent med at alle epostbrukere har en felles signatur, og denne signaturen er komponert for å fungere likt og ha en lik visning ved så vel intern som ekstern kommunikasjon. Bruk av kommunevåpen og andre dekorelementer støttes ikke av alle epostlesere, visningen blir ufullstendig ved ekstern epostkorrespondanse. Derfor er følgende mal grunnleggende tekstkomponert, uten bildeelementer.

Signaturen er Arial 10 med svart font på navn og mørk grå font på den resterende teksten. 
EPL (ettpunktsleksjon) i følgende formater finner man her:

Malen er som følger:

Med vennlig hilsen
Hans Hansen
Byggesaksbehandler

Vestre Toten Kommune
Postboks 84, 2831
Telefon/mobil: +47 10 20 30 40
E-post: 
hans.hansen@vestre-toten.kommune.no
Hjemmeside: https://www.vestre-toten.kommune.no
Kommunebrosjyre: tinyurl.com/jgm7g9e


Publisert: 05.08.2016 13:25
Sist endret: 05.08.2016 13:26