Dekorativt bilde
Fyrverkeriet Bibliotek

Velkommen til skolestart!

 

 

Kjære alle elever i Fyrverkeriet kulturskole!

Du som er elev eller foresatt ved kulturskolen har fra tid til annen spørsmål om:
- Hvor man kan finne kontaktinfo til lærer eller administrasjon
- Hvordan man logger seg inn på Speedadmin
 
Inspektør Benedikte har laget en kort film som vi håper kan være til hjelp for dere. 
Her er lenke til filmen:
https://drive.google.com/file/d/1XB_QF1kNDUccoNCOA02ZTjyVpTmsDdNk/view
 
Bare ta kontakt dersom dere har spørsmål! Både store og små:-)

 

 

Smittevern:

Elever og ansatte som av helsemessige årsaker ikke kan møte fysisk på kulturskolen fortsetter med nettundervisning. Dette må du avtale med læreren din. Hvis lærer skal ha nettundervisning vil elevene få beskjed. Alle andre skal komme til våre lokaler for å motta undervisning.

Smittevern er noe vi må ta på alvor. Ved å åpne opp på en riktig og trygg måte kan vi igjen få gleden av felleskapet vi har på kulturskolen. Vi har utarbeidet en smittevernplan som er godkjent av kommuneoverlegen i Vestre Toten kommune. Vår smittevernplan er utarbeidet på grunnlag av Norsk kulturskoleråd sin veileder. Vi redigerer planen når dette er aktuelt. Den finner du her: https://kulturskoleradet.no/smittevernveileder-kulturskole#kap511

 

Her er noen retningslinjer som vi ber elever og foresatte sette seg inn i skolestart:

 

Før du kommer til kulturskolen:

-        Har symptomer på luftveisinfeksjon? Da må du holde deg hjemme.

  • Er du allikevel frisk nok til å ha nettundervisning kan du avtale dette direkte med din lærer.
  • Hvis læreren har symptomer som gjør at han/hun ikke kan møte fysisk, vil lærer kontakte foresatte/ elev og gjennomføre nettundervisning.

-        Vask hender før du kommer til kulturskolen.

-        Gå på toalettet hjemme før du reiser til kulturskolen. Vi ønsker å begrense bruken av kulturskolens toaletter.

-        Levering:

  • Elever skal komme til avtalt oppmøtetidspunkt, ikke før.
  • Foresatte kan ikke bli med inn, med mindre det er nødvendig og avtalt på forhånd.

-        Eleven har med nødvendig utstyr hjemmefra til undervisningstimen. Utstyr skal ikke deles eller lånes av andre.

-        Eleven skal ikke ha med leker/utstyr hjemmefra. Mobiltelefon skal ligge i jakken/sekken.

-        Det vil ikke være tillatt med inntak av mat i kulturskolens lokaler. Ved behov, ta med egen drikkeflaske.

 

Når du er på kulturskolen:

-        Hold minst en meters avstand til andre. Ta minst mulig på ting rundt deg.

-        Vask hender med en gang du kommer inn uten å ta av deg sko og jakke.

-        Vent til lærer henter deg.

-        Sko og jakke skal plasseres utenfor lærerens rom under timen.

-        Lærer forklarer deg hvor du skal stå/sitte i rommet.

-        Etter timen tar du med deg alle tingene dine.

 

ELEVER SOM ER MED PÅ GRUPPEUNDERVISNING SKAL VENTE UTENFOR BYGNINGEN TIL LÆRER KOMMER OG HENTER DEM.

 

Når du forlater kulturskolen:

-        Benytt utgang mot nord (mellom ungdomshuset og kulturskolen)

-        Foresatte henter elever ute

 

 

Vi gleder oss til å møte deg!

Vennlig hilsen Fyrverkeriet kulturskole