Dekorativt bilde
Fyrverkeriet Bibliotek

Støttekontakt

Innhold

Støttekontakt

Du kan søke om støttekontakt hvis du trenger tilrettelegging for å delta i sosialt samvær eller ønsker mer aktivitet i hverdagen.
Støttekontakten får godtgjørelse fra kommunen.
Det er dine interesser og behov som avgjør hva støttekontakttimene skal brukes til. 
Tjenesten kan gis individuelt eller i gruppe.

Vil du bli støttekontakt? Se søknadsskjema her! 

Kontaktperson: Anne Linn Dambråten, tlf: 93083038, epost: anne-linn.dambraaten@vestre-toten.kommune.no

Målgruppe: Personer/familier med behov for støttekontakt på grunn av funksjonsnedsettelse eller sosiale utfordringer.

Kriterier/søknadsprosess: Digitalt søknadsskjema finner du her. Trenger du hjelp til å søke om støttekontakt kan du henvende deg til kommunen. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.
Kommunen vil i samarbeid med deg bestemme om du skal få støttekontakt eller eventuelt andre tjenester. Det er ditt eller familiens behov som er avgjørende.

Pris: Tjenesten er gratis. Du dekker egne utgifter knyttet til aktivitet. Du kan ikke pålegge støttekontakt å delta på aktiviteter hvor støttekontakten selv må dekek kostanden. Du kan søke om ledsagerbevis.

Saksbehandlingstid: Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klagerett: Er du er uenig i vedtaket, kan du klage til kommunen innen tre uker fra mottatt beskjed. Trenger du veiledning, henvend deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, sendes saken til Fylkesmannen.

Søknadsskjema
Støttekontakt kriterier
Støttekontakt retningslinjer

Treningskontakt

Du kan søke om treningskontakt hvis du trenger hjelp til å komme i bedre form. Tildelte timer må brukes til fysisk aktivitet.
Se søknadsskjema her. 

Ledsagerbevis

Har du funksjonsnedsettelse kan du søke om å få utstedt et ledsagerbevis. Ledsagerbeviset gir den personen som ledsager deg fri eller rabattert adgang til en del kultur- og fritidsarrangement og til visse transportmidler. Beviset utstedes til deg.

Kontaktinformasjon: Anne Linn Dambråten, tlf: 93083038, epost: anne-linn.dambraaten@vestre-toten.kommune.no

Les mer om det her.

Torsdagsklubb

På torsdager er fra kl. 18.00.-20.00 arrangeres Torsdagsklubben i Fyrverkeriet ungdomhus. Det koster kr. 10,- i inngang (ledsager gratis mot ledsagerbevis). Salg av pizza e.l.,brus og kaffe.
Noen ganger er det underholdning, dans eller andre kunsttilbud som maling på i løpet av klubbkvelden.
Tilrettelagt tilbud som arrangeres av Vestre Toten kommune i samarbeid med frivillig organisasjon.
Følger skoleruta.


Publisert: 19.04.2017 10:34
Sist endret: 19.04.2017 10:34