Dekorativt bilde
Fyrverkeriet Bibliotek

Priser og tilskudd

Vestre Toten kommune har flere støtteordninger og priser/stipender for kulturutøvere i kommunen.

Innhold

Årets kultur- og idrettspriser, frvilligpris, kulturstipend og idrettsstipend går til:

Kultur- og idrettsprisen 2018 tildeles Viseklubben Børre.
Et enstemmig Utvalg for velferd og opplæring vedtok før jul at kultur- og idrettsprisen går til Viseklubben Børre i sterk konkurranse med flere andre gode kandidater.  Forslagstillerunderstreker at viseklubben Børre har er en viktig kulturell bidragsyter i lokalmiljøet.   De har bl.a. spilt sammen med Jan Eggum, Erik Bye og Geir Lystrup og vært oppvarmingsband for Halvdan Sivertsen og Odd Norstoga. 

Frivilligprisen for 2018 går til Kåre Eng fra Bøverbru for sitt mangeårige engasjement i lokalmiljøet og bidrag til felleskapet på Bøverbru.  Han har bl.a. vært engasjert i gatelyskomiteen, lysløypekomiteen, Bøverbru idrettslag, Bøverbru muikkforening og mye mye mer. Det siste store prosjektet er restaurering av den gamle Kalkovnen ved Hexum Kalverk på Bøverbru.

I tillegg til kultur- og idrettspris og frivilligpris deles det også ut kulturstipend og idrettsstipend for ungdom.

I 2018 går kulturstipendet til Kristine Legenæs som har vært aktiv i korps og fortiden tar utdanning innen musikk på Barratt Due Musikkinstitutt. Kristine har planer om å fortsette utdanningen med ett år med musikkpedagogikk og deretter en master i utøvende musikk.  Kristine drømmer om å jobbe som utøvende musiker i et profesjonelt orkester eller korps, samt å dirigere og instruere lokale skolekorps.

Idrettsstipendet tildeles i år en ung fotballjente fra Bøverbru som har utmerket seg både lokalt og på
landsbasis: Benedikte Sand Birkeland. Hun har spilt for alle aldersbestemte landslag fra J15 til U23. Hun spiller nå for Lyn Oslo, som sesongen 2017 rykket opp til Toppserien med Benedikte som kaptein. Benedikte har store ambisjoner for fotballen og er nylig utdannet idrettspedagog.

Kulturmidler (Kultur og idrett)

Kulturmidlene lyses ut årlig med søknadsfrist 1. april. Tildelingen fordeles i kulturavdelingen og vedtas av Utvalg for velferd og opplæring (UVO).

Retningslinjer 
Søknadsskjema generelle kulturmidler
Søknadsskjema aktivitetstilskudd idrett
Søknadsskjema idrett og kjøring av skiløyper

Kultur - og idrettspris

Vestre Toten kommunes Kulturpris ble delt ut første gang i 1977.
Fra 2018 er prisens navn Kultur- og idrettspris. 

Prisen lyses ut hver høst med forslagsfrist 30. september, og deles ut under Fyrverkeridagene i februar.
Prisen gjelder for det året den deles ut. Utvalg for velferd og opplæring (UVO) tildeler prisen.

Statutter

Oversikt - tidligere kulturprisvinnere
 • 1976: Louis Narten
 • 1977: Anders J. Dotseth
 • 1978: Knut Dahlen
 • 1979: Sigmund Kildal
 • 1980: Sigurd Berg
 • 1981: Fredrik Aas
 • 1982: Turid Mørk Øfstaas
 • 1983: Birger A. Lie
 • 1984: Jan Odvar Johnsen
 • 1985: Pauline Blåvarp
 • 1986: Arne Furuseth
 • 1987: Message – Raufoss Teten Sing
 • 1988: Arvid Borglund
 • 1989: Raufoss Mannskor
 • 1990: Ingen utdeling
 • 1991: Halfdan Hegtun
 • 1993: Raufoss Musikkorps
 • 1994: Toril og Kolbjørn Teien
 • 1995: Bøverbru Musikkforening
 • 1996: Viktor Antonsen
 • 1997: Eina/Einastrand Musikkforening
 • 1998: Thor Wang
 • 1999: Erik Langedal
 • 2000: Per Magnar Holthe
 • 2001: Rolf Ågrim Tekrø
 • 2002: Roy Myhrvold
 • 2003: Inger Paula Narten Larsstuen
 • 2004: Hans Vold Vikersveen
 • 2005: Geir Wentzel-Larsen
 • 2006: Ihle Amatørteater
 • 2007: Rolf Holmen
 • 2008: Ivar Aamodt
 • 2009: Ingunn Martinsen
 • 2010: Birger Aasland
 • 2011: Trond Nagell Dahl/Leif Anders Wentzel
 • 2012: Narum
 • 2013: Paul Håvard Østby
 • 2014: Vestre Toten Amatørteater

Kultur- og idrettspris

 • 2015: Kokebokredaksjonen, Amtmanninnen og hennes døtre  
 • 2016: Raufoss Fotball
 • 2017: Kunstnerfellesskapet Raufoss Gård v/Marianne Lund, Julie Austnes Narum og Borghild Gangås Amlie  
 • 2018: Viseklubben BØRRE       
 • 2019: Ella Christina Fiskum

Frivilligpris

Vestre Toten kommunes Frivilligpris lyses ut hver høst med forslagsfrist 30. september, og deles ut under Fyrverkeridagene i februar. Prisen gjelder for det året den deles ut. Utvalg for velferd og opplæring (UVO) tildeler prisen.

Statutter

Oversikt - tidligere vinnere av frivilligprisen
 • Frivillighetsprisen 2001 Norvald Borglund
 • Frivillighetsprisen 2002 Magne Bjørnerud
 • Frivillighetsprisen 2003 Pauline og Arne Blåvarp
 • Frivillighetsprisen 2004 Harry Gulbrandsen
 • Frivillighetsprisen 2005 Jorunn og Tormod Bjørnerud
 • Frivillighetsprisen 2006 Åsløypas venner
 • Frivillighetsprisen 2007 Bøverbru Vel
 • Frivillighetsprisen 2008 Inger Helth Sveen
 • Frivillighetsprisen 2009 Hermann Smedsrud
 • Frivilligprisen 2011 Anne Elisabeth Bye Nielsen
 • Frivilligprisen 2012 Ønskehattene
 • Frivilligprisen 2014 Raufoss bokseklubb
 • Frivilligprisen 2015 Skolebesteforeldrene ved Bøverbru skole
 • Frivilligprisen 2016 Lions Club Vestre Toten
 • Frivilligprisen 2017 Vestre Toten Sanitetsforening
 • Frivilligprisen 2018 Kåre Eng
 • Frivilligprisen 2019 Tordis Ødegaard

Kulturstipend og idrettsstipend

Kulturstipend og idrettsstipend lyses ut årlig med søknadsfrist 30. september, og deles ut under Fyrverkeridagene i februar. Det er ett stipend i hver kategori, pålydende 15.000.- . Utvalg for velferd og opplæring (UVO) tildeler stipendene.

Statutter

Oversikt - tidligere idrettsstipendmottagere og kulturstipendmottagere

Idrettsstipendiater

 • 2015 Maja Jakobsen
 • 2016 Emilie Næss
 • 2017 Dorthe Seierstad Ballangrud
 • 2018 Benedikte Sand Birkelund
 • 2019 Norman Khan Ahmadzai


Kultur- og idrettsstipend for ungdom

 • 1992 Ann Kristin Aannerud
 • 1993 Gunhild Paulsen Stokke
 • 1994 Jostein Smeby
 • 1995 Gry Pladsen
 • 1996 Anne Grethe Teien
 • 1997 Kim Stian Bakke / Helen Louise Wesnes
 • 1998 Oddgeir Heimdahl
 • 1999 Runa Nymoen Sandnes
 • 2000 Kristin Fjellseth
 • 2001 Tom Anders Gjerdingen Bakke
 • 2002 Bjørnar Holm Andresen
 • 2003 Øyvind Hoelsveen
 • 2004 Jan Nicolay Wesnes
 • 2005 Patrik Ryden
 • 2006 Karen Owrenn
 • 2007 Kim Bjørnerud
 • 2008 Kristian Bjerkvold
 • 2009 Kristian Wentzel Larsen
 • 2010 Christina Elnæs / Vetle Thyli
 • 2011 Maren Lundby / Martin Tøllefsbøl
 • 2012 Ida Kristine Kolstad
 • 2013 Julie K. Ulstein
           Tor Simen Ulstein
 • 2014 Ida Greve Monsen

Kulturstipend for ungdom

 • 2015 Iver Armand Tandsether
 • 2016 Andreas Van Dijk
 • 2017 Frida Ropphaugen
 • 2018 Kristine Legernæs
 • 2019 Stine Elise Sivesind Åmot

Publisert: 11.05.2017 14:05
Sist endret: 12.01.2021 15:45