Dekorativt bilde
Fyrverkeriet Bibliotek

Aktuelt

Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier

Bufdir informerer: Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier - utlysning for 2019. Søknadsfrist: 10. desember 2018.

Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier

Kulturpriser og kulturstipend 2019

Kultur- og idrettspris, frivilligpris, kulturstipend og idrettsstipend for ungdom 2019. Ny frist for søknad og forslag til kandidater: 26. oktober 2018.

Kulturpriser og kulturstipend 2019

Program

Program

Kontortid/Åpningstider:

Kontortid:

Mandag - fredag: 8.30 - 16

Åpningstider varierer for de ulike avdelinger. Se nettside for avdelingen.