Mer om pålogginger og fagprogrammer

Innhold

Ansatt Visma

Logg deg på ved å klikke på ikonet Ansatt Visma på foregående side. - Her er veiledning i å finne sin egen lønnslipp.

Anskaffelser / innkjøp

Lenke til anskaffelser; fungerer bare fra PC'er i det kommunale nettverket.

CIM krisestøtteverktøy

Klikk her for logge på krisestøtteverktøy. Her er nærmere veiledning om CIM.

Compilo

Compilo er kommunens kvaitetssikringssystem. Pålogging ved ikonet Compilo på foregående side. Ansatte kan kontakte sin superbruker (navneliste her) ved behov for hjelp.

Dignio Prevent

Klikk her for å komme til påloggingsbildet for Dignio Prevent.

Evry infotorget

Kommuneansatte med brukeradgang til Evrys infotorg kan gjøre bruk av registre organisert av Evry. Til pålogging på infotorget.

Esa Lederklient

Her er lenke til pålogging på Esa Lederklient.

Kartserver planavdelingen

Klikk her for å koble til Kartserver. Eventuelt: Gå på start, skriv inn følgende i det hvite feltet: mstsc. Skriv inn følgende ipadresse i bildet som dukker opp: 193.71.49.88 og klikk koble til. Se forøvrig veiledning på Compilo.

Komtek Forvaltning

Komtek Forvaltning Launcher, kun for de som skal bruke Komtek. Klikk her for å installere Komtek Forvaltning

Regionale kurs - helse og omsorg 

Lenke til ReKs - Regionalt kompetansesamarbeid

Tjenestekatalogen

For kommuneansatte med redigeringsadgang i tjenestekatalogen finnes dette påloggingsbilde til lokal tjenestekatalog.

Trio telefonsystem

Ved å oppdatere kalenderen i Trio bidrar hver enkelt til at sentralbordet og publikum får de beste og riktigste svar på enhver telefonhenvendelse. Logg på Trio her. Veiledning i bruk av kalenderfunksjonen finnes i Compilo (Kvalitetslosen).

Webmail

Logg deg på ved å klikke på ikonet Webmail på foregående side. Internet Explorer er anbefalt nettleser for webmail. 

 


Publisert: 11.08.2016 12:40
Sist endret: 11.08.2016 13:37