Visma - Supportrutiner ved feil i økonomiløsningene

Innhold

Supportrutiner

  • Feilsituasjon oppstår hos bruker.
  • Bruker tar kontakt med systemansvarlig lokalt.
  • Systemansvarlig vurderer hvorvidt feilen skyldes feil i programmet eller it-teknisk feil. Dette gjøres i samråd med lokal IKT-avdeling.  Det må gjøres avsjekk om flere har samme feil eller om den er individuell.  Spørsmål rundt passord og tilganger må håndteres lokalt.
  • Er feilen av programmessig eller faglig art er det systemansvarlig/superbruker i den enkelte kommune som melder direkte til Visma om dette.  Husk å melde saken åpen for alle i Gjøvikregionen, og kopi til helpdesk-IT Gjøvik.
  • Er feilen av driftsmessig eller annen IT-teknisk art er det lokal IKT-avdeling som enten løser saken eller melder til Help-desk på Gjøvik.

Informasjon ved feilmelding

Viktig informasjon når du melder feil:

  • Alle feil meldes skriftlig.
  • Alle feilmeldinger dokumenteres med skjermdump.
  • Kontaktinformasjon med tlf.nr., mobil og e-post må følge alle feilmeldinger.
  • Dersom feilen er en hastesak skal det ringes til Help-desk på Gjøvik i tillegg til at det sendes e-post.
  • Saker logges i Gjøvik kommune sitt helpdeskverktøy.

Kontaktinformasjon i regionen

Helpdesk Gjøvik
Tlf. 61 18 98 50 - pureservice@gjovik.kommune.no

Regionale Vismakontakter

IT-teknisk Visma-kontakter i kommunene i regionen
Oppdatert liste i PDF-format finner man her.

Kari Røhne
kari.rohne@sondre-land.kommune.no
Dir. tlf. 61 12 64 26 - Mobil: 951 17 655

Anne Marit Tangen Eng
anne.m.t.eng@nordre-land.kommune.no
Dir. tlf. 61 11 60 18 - Mobil: 911 38 921

Pål Arne Røberg
par@vestre-toten.kommune.no
Mobil: 41 47 91 44

Arne Raddum 
arne.raddum@ostre-toten.kommune.no
Mobil: 951 22 153

Tor Espen Berg
tor-espen.berg@gjovik.kommune.no
Tlf: 61 18 98 56

Håvard Hammerstad
hhd@gjovik.kommune.no
Dir. tlf. 61 18 98 23 – Mobil 913 54 961

Geir Karsten Moen
geir-karsten.moen@gjovik.kommune.no
Dir. tlf. 61 18 95 82 – Mobil 924 59 795


Publisert: 11.08.2016 11:35
Sist endret: 11.08.2016 11:40