Informasjon om planlagt nedetid IKT-systemer

Innhold

Planlagt nedetid

Mandag 16. og tirsdag 17. desember - Oppgradering av Visma Enterprise

Oppgradering av Visma Enterprise til versjon 2019.3

Mandag 21. og tirsdag 22. oktober - Oppgradering av Visma Enterprise

Oppgradering av Visma Enterprise til versjon 2019.2

Tirsdag 28. mai og onsdag 29. mai: Visma Enterprise - oppdatering til ny versjon.

Visma Enterprise oppdateres til versjon 2019.1 tirsdag 28. mai og onsdag 29. mai 2019.

Visma vil derfor være utilgjengelig disse dagene til ny informasjon blir gitt.

Onsdag 10. april kl. 00.00 - 06.00: Grunnet omlegging av fiber vil man oppleve brudd på samband.

Som følge av vedlikeholds-/endringsarbeid fra Eidsiva bredbånd vil dere oppleve brudd på deres samband.

Arbeid som skal utføres: Fiber omlegging.

 • Arbeidets start: 10.04.2019 00:00
 • Arbeidets slutt: 10.04.2019 06:00

Estimert nedetid: 6 timer.

Torsdag 3. januar kl. 16.00 - 17.30: Bytte av cachebatteri. Ingen epostfunksjonalitet i dette tidsrom.

Grunnet bytte av cachebatteri på server blir det nedetid på epost og kalender fra klokken 16.00 - 17.30 torsdag 03.01.2019. Det vil da ikke være mulig å logge på epost eller sende/motta epost i dette tidsrommet.

Månedlig vedlikehold

Månedlig vedlikehold av IKT-systemer i Gjøvikregionen (Visma Økonimisystemer, GAT)
Vedlikehold av IKT-systemer skjer i utgangspunktet hver 3. onsdag i måneden, men datoene er også tilpasset mht. når det slippes patcher fra Microsoft.

Vedlikeholdsdatoer for 2019

 • 20.02.2019 - kl.16:00 til kl.19:00
 • 20.03.2019 - kl.16:00 til kl.19:00
 • 24.04.2019 - kl.16:00 til kl.19:00
 • 22.05.2019 - kl.16:00 til kl.19:00
 • 23.05.2019 - kl.16:00 til kl.19:00
 • 19.06.2019 - kl.16:00 til kl.19:00

      Juli: Ingen vedlikehold grunnet sommerferie

 • 21.08.2019 - kl.16:00 til kl.19:00
 • 18.09.2019 - kl.16:00 til kl.19:00
 • 16.10.2019 - kl.16:00 til kl.19:00
 • 20.11.2019 - kl.16:00 til kl.19:00
 • 11.12.2019 - kl.16:00 til kl.19:00

Vedlikeholdsvinduet er fra kl.16:00 til kl.19:00. Enkelte oppgraderinger/endringer kan likevel kreve lengre tid, men dette blir det i så fall varslet om.

Vedlikeholdet vil i hovedsak omfatte WSUS-patching av alle serverne for regionen. Datasystemene for regionen vil være utilgjengelig i vedlikeholdsvinduet.


Publisert: 17.10.2017 09:53
Sist endret: 17.10.2017 09:53