Informasjon om planlagt nedetid IKT-systemer

Innhold

Planlagt nedetid

Onsdag 19. februar 2020 fra kl. 16.00 - kl. 19.00: Vedlikehold av regionservere.

Vedlikeholdet vil omfatte WSUS-patching av alle servere for regionen mellom kl.16:00 og 19:00 denne dagen.

Alle systemer som kjører på regionsplattformen (som f.eks. Visma og Gat) vil være utilgjengelig i angitt tidsrom.

Fredag 14. februar 2020 fra kl. 22.30 - lørdag kl. 08.00: Nytt forsøk på konsolidering av nettverket i Gjøvikregionen, se tidsplan her.

Gjøvikregionen informerer:
«Lørdagens vedlikehold førte dessverre ikke frem til ønsket sluttresultat. Stort sett alle oppgaver gikk 100% men det oppstå en feil helt i slutten som gjorde at vi valgte å rulle tilbake til start siden videre arbeid ville ha gått ut over varslet nedetid i ganske stor grad. Vi ønsker å gjøre et nytt forsøk fredag 14. februar fra kl 2230 – lørdag 0800. Da har vi bedre tid og færre vil bli berørt av nedetiden.»

Rammer da følgende hos oss:

 • Ut og inngående iptelefoni vil ikke fungere
 • Internett vil ikke fungere
 • Mda for mobile enheter omsorg vil ikke fungere mot kommunen
 • Turnussystemet GAT vil være nede
 • Økonomisystemene vil være nede.
 • VPN fra Rab mot eSense vil være nede
 • epost vil ikke fungere inn/ut
 • SvarUt/svarInn vil ikke fungere

Vil fungere:

 • Mobiltelefoner inn/ut
 • Billettsystemer på kulturhuset og kantine og totenbadet
 • Trygghetsalarmer vil fungere på reserverløsningen
 • Alle interne systemer vil fungere, men ikke tjenester mot internett
 • Helsenett og meldinger her vil fungere.
Lørdag 1. februar 2020 fra kl. 07.00-10.00: Konsolidering av nettverket i Gjøvikregionen vil føre til nedetid, se tidsplan her.

Tidsplan fra Gjøvik:

 • 07:00: Start.
 • 07:00-10:00: Beregn komplett nedetid i form av Internett aksess og telefoni for regionen.
  Sentrale nettverkstjenester i Gjøvik kommune berøres også.
 • 10:00-12:00: Jobb skal være utført, men ustabiliteter i nettet kan oppstå.
 • 12:00: Ferdig

Konsekvenser i Vestre Toten

 • Internett og epost vil være nede fra 07.00 - 10.00
 • Telefoni vil være nede 07.00 - 10.00
 • Sikkerprint og skann vil være nede 07.00 - 10.00
 • PDA omsorg og Rab vil være rammet 07.00 - 10.00
 • Økonomisystemer, GAT og MinGat vil være nede 07.00 - 10.00
 • SvarUt og inn vil være nede 07.00 - 10.00

Alle interne systemer skal fungere som vanlig, men man vil ikke få skrevet ut eller benyttet internett eller epost.

 • Helsenett vil fungere som normalt (elink og vismalink)
 • Billettsystemer kultur og kantine vil fungere som normalt
 • Totenbadets kassasystemer vil fungere som normalt.

Månedlig vedlikehold

Månedlig vedlikehold av IKT-systemer i Gjøvikregionen (Visma Økonimisystemer, GAT)
Vedlikehold av IKT-systemer skjer i utgangspunktet hver 3. onsdag i måneden, men datoene er også tilpasset mht. når det slippes patcher fra Microsoft.

Vedlikeholdsdatoer for 2020

 • 22.01.2020 - kl.16:00 til kl.19:00
 • 19.02.2020 - kl.16:00 til kl.19:00
 • 18.03.2020 - kl.16:00 til kl.19:00
 • 22.04.2020 - kl.16:00 til kl.19:00
 • 20.05.2020 - kl.16:00 til kl.19:00
 • 17.06.2020 - kl.16:00 til kl.19:00

      Juli: Ingen vedlikehold grunnet sommerferie

 • 19.08.2020 - kl.16:00 til kl.19:00
 • 16.09.2020 - kl.16:00 til kl.19:00
 • 21.10.2020 - kl.16:00 til kl.19:00
 • 18.11.2020 - kl.16:00 til kl.19:00
 • 16.12.2020 - kl.16:00 til kl.19:00

Vedlikeholdsvinduet er fra kl. 16:00 til kl. 19:00 på nevnte datoer. Enkelte oppgraderinger/endringer kan likevel kreve lengre tid, men dette blir det i så fall varslet om.

Vedlikeholdet vil i hovedsak omfatte WSUS-patching av alle serverne for regionen. Serverne vil være utilgjengelig i angitt tidsrom.


Publisert: 17.10.2017 09:53
Sist endret: 17.02.2020 08:55