Informasjon om planlagt nedetid IKT-systemer

Innhold

Planlagt nedetid

Mandag 16. og tirsdag 17. desember - Oppgradering av Visma Enterprise

Oppgradering av Visma Enterprise til versjon 2019.3

Fredag 29. november kl. 15.30 - mandag 2. desember kl. 06.00: Gjøvikregionens datautstyr flyttes til ny datahall. I dette tidsrom vil det meste være ute av drift i lengre perioder - konsekvensoversikt finner man her!

Konsekvenser for Vestre Toten kommune:

 • Internett og e-post på alle kommunens lokasjoner vil være nede. Kommunens hjemmeside vil ikke kunne nås av publikum.
 • Alle telefonapparater vil være nede. Gjelder alle IP-apparater. Pasientsignal-anlegg lokalt på enheter som har det skal fungere, men ingen inn eller utgående samtaler vil være mulig.
 • Gat og MinGat vil være nede.
 • Visma økonomisystemer vil ikke være tilgjengelig (gjelder alle systemer).
 • Omsorgs-PDA vil ikke kunne motta arbeidslister eller ha kontakt med Gerica.
 • Alle varslingstjenester eller beredskapstjenester, trådløse enheter m.m. som bruker kommunens internett vil ikke fungere. Gjelder både utgående og inngående varsler.
 • VPN mot kommunen fra Raufoss beredskap og trygghetsalarmer vil være rammet, men her skal det være mobil løsning i beredskap.
 • SvarUt og SvarInn vil ikke fungere.
 • Geointegrasjon og kartkoblinger inn mot kommunen vil ikke fungere.
 • Utskrifter vil være rammet da kobling mot lisensserver i Gjøvik vil værende. Sikkerprint og Sikkerskanning vil da ikke fungere.

Hva vil fungere:

 • Det skal være mulig å bruke fagsystemene vi bruker internt både i sikker og åpen sone, men så snart man skal på internett og e-post så vil dette feile.
 • Alt av utstyr på mobilt bredbånd på f.eks kassasystemer, (bl.a Totenbadet) gsm-alarmer og alarmer som bruker 2G/3G/4G vil fungere.
 • Mobiltelefoner vil fungere. Her vil det å sende melding og ta i mot anrop/ringe ut på omsorgs-PDA også fungere.
 • Systemer som ikke krever internettilgang vil fungere.
Torsdag 14. november klokken 21.00 - 24.00: Vedlikehold på nettverksinfrastruktur i Gjøvik kommune

Melding fra Gjøvik gjeldende internett og telefoni:
«Torsdag 14.11.2019 i tidsrommet 21:00-24:00 vil det foregå vedlikehold på nettverksinfrastruktur i Gjøvik kommune. Noe ustabilitet i nettet og ut mot internett kan forekomme i perioden. Dette vil også kunne gjelde IP telefoni.

Lagre derfor hyppig om du jobber i angitt tidsrom. Beklager eventuell ulempe dette måtte medføre.»

Søndag 3. november: Test av nødstrømsaggregat i Rådhuskvartalet - kort nedetid (1 time) er estimert. 

Søndag 3. november skal nødstrømsaggregat testes i Rådhuskvartalet. Utstyret vil gå på UPS mens aggregatet testes for å unngå nedetid, men en times nedetid bør i verste fall påregnes.

Mandag 21. og tirsdag 22. oktober - Oppgradering av Visma Enterprise

Oppgradering av Visma Enterprise til versjon 2019.2

Tirsdag 28. mai og onsdag 29. mai: Visma Enterprise - oppdatering til ny versjon.

Visma Enterprise oppdateres til versjon 2019.1 tirsdag 28. mai og onsdag 29. mai 2019.

Visma vil derfor være utilgjengelig disse dagene til ny informasjon blir gitt.

Onsdag 10. april kl. 00.00 - 06.00: Grunnet omlegging av fiber vil man oppleve brudd på samband.

Som følge av vedlikeholds-/endringsarbeid fra Eidsiva bredbånd vil dere oppleve brudd på deres samband.

Arbeid som skal utføres: Fiber omlegging.

 • Arbeidets start: 10.04.2019 00:00
 • Arbeidets slutt: 10.04.2019 06:00

Estimert nedetid: 6 timer.

Torsdag 3. januar kl. 16.00 - 17.30: Bytte av cachebatteri. Ingen epostfunksjonalitet i dette tidsrom.

Grunnet bytte av cachebatteri på server blir det nedetid på epost og kalender fra klokken 16.00 - 17.30 torsdag 03.01.2019. Det vil da ikke være mulig å logge på epost eller sende/motta epost i dette tidsrommet.

Månedlig vedlikehold

Månedlig vedlikehold av IKT-systemer i Gjøvikregionen (Visma Økonimisystemer, GAT)
Vedlikehold av IKT-systemer skjer i utgangspunktet hver 3. onsdag i måneden, men datoene er også tilpasset mht. når det slippes patcher fra Microsoft.

Vedlikeholdsdatoer for 2019

 • 20.02.2019 - kl.16:00 til kl.19:00
 • 20.03.2019 - kl.16:00 til kl.19:00
 • 24.04.2019 - kl.16:00 til kl.19:00
 • 22.05.2019 - kl.16:00 til kl.19:00
 • 23.05.2019 - kl.16:00 til kl.19:00
 • 19.06.2019 - kl.16:00 til kl.19:00

      Juli: Ingen vedlikehold grunnet sommerferie

 • 21.08.2019 - kl.16:00 til kl.19:00
 • 18.09.2019 - kl.16:00 til kl.19:00
 • 16.10.2019 - kl.16:00 til kl.19:00
 • 20.11.2019 - kl.16:00 til kl.19:00
 • 11.12.2019 - kl.16:00 til kl.19:00

Vedlikeholdsvinduet er fra kl.16:00 til kl.19:00. Enkelte oppgraderinger/endringer kan likevel kreve lengre tid, men dette blir det i så fall varslet om.

Vedlikeholdet vil i hovedsak omfatte WSUS-patching av alle serverne for regionen. Datasystemene for regionen vil være utilgjengelig i vedlikeholdsvinduet.


Publisert: 17.10.2017 09:53
Sist endret: 16.10.2019 12:05