Emner i E-læring

Innhold

Pensjon fra KLP

I dette kurset vil du få en gjennomgang av hvilke steg både ansatt og arbeidsgiver skal fylle ut i søknadsprosessen. Kurset er bygget opp slik at man kan bruke den som oppslagsverk, og man kan velge hvilken pensjonstype man vil lære mer om.

Les også: Pensjon fra KLP (eksternt nettsted - klp.no)

Kurset omfatter:

 • Uførepensjon - ny/endring
 • AFP - ny/endring
 • Alderspensjon - ny/endring
 • Etterlattepensjon

Leksjonen starter her:

Informasjonskurs for pensjon i KLP

Compilo

E-læringskurs: En innføring i Compilo

 • Hvorfor har vi Compilo?
 • Finne dokumenter i Compilo
 • Hva er avvik
 • Melde et avvik i Compilo
 • Melde forbedringsforslag via forslagskassen
 • Personlige arkiv
 • Hva er varsling og hvordan varsler vi?
 • Leseliste

Leksjonen starter her:

Velkommen - start leksjon

 • Hvorfor har vi Compilo - målsetting ved innføring.
 • Oversikt over oppgaver - roller.
 • Hva er avvik.
 • Hvordan behandles avvik.
 • Behandle forbedringsforslag via forslagskassen.
 • Hva er varsling og hvordan varsler vi?
 • Leseliste.
 • Forfatte et dokument.
 • Høring, samarbeid og tilbakemelding.
 • Godkjenne dokumenter.
 • Revisjon av dokumenter.
 • Sette inn en vikar i en rolle.

Leksjonen starter her:

Velkommen - start leksjon

For nyansatte i Vestre Toten kommune

Velkommen
Som nyansatt er det mye man skal sette seg inn i. Du fikk mye materiell og info sammen med tilbudsbrevet og noe får du/ fikk du etter tiltredelsen for gjennomgang sammen med din leder. 

Vi har valgt å lage et e-læringskurs for å gi deg noe oppfriskning.

Kurset omfatter:

 • Dine og våre forventninger
 • Informasjon med vekt på kvalitet- og avvikssystemet Compilo og vår hjemmeside "for ansatte"
 • Prøvetid
 • Lønn og lønnsberegning
 • Etikk
 • Ferie og feriepenger
 • HMS
 • Avvik, konflikthåndtering og varsling
 • IA og sykefravær
 • AKAN
 • Forsikring og pensjon

Det kan og være nytting gjennomgang for de som og har vært ansatt over år. Leksjonen starter her:

Velkommen - start leksjon


Publisert: 17.03.2017 10:05
Sist endret: 17.03.2017 10:09