Vestre Toten kommunes trafikksikkerhetspris - invitasjon til skoler og barnehager

Innhold

Invitasjon til skoler og barnehager

Vestre Toten kommunes trafikksikkerhetspris - invitasjon til skoler og barnehager

Trafikksikkerhetsforum ser etter kreative
tiltak som barnehager og skoler har gjort
for å øke barns og ungdoms forståelse for
hva som er trygt og hva som er farlig i trafikken.

Vi ønsker å dele gode ideer og skape oppmerksomhet rundt trafikksikkerhet, fremheve gode historier, så man kan låne gode ideer og lære av hverandre. Alle
bidrag skal samles i en idebank.

Hvordan søke

Søknaden skal beskrive tiltak/aksjoner som er gjennomført eller noe som planlegges å gjøre i nær framtid:

  • Hva er/var målet med aksjonen?
  • Hva ble/skal bli gjort – bruk gjerne bilder.
  • F.eks. en tekst med bilde(r) eller et intervju med et av barna som forteller om aksjonen.
  • Søknadsfrist for barnehager er 1. mai 2021
  • Søknadsfrist for skoleklasser (1. - 10 trinn) er 1. november 2021

Trafikksikkerhetsforum vurderer alle innkomne bidrag og fremhever et bidrag for skole og et for barnehage som har utpekt seg spesielt. Ordføreren og leder i Trafikksikkerhetsforum deler ut prisen for barnehage i mai/juni og for skole i desember.

Kontakt og søknadsmottaker

Søknad sendes konsulent Lisa Engen på følgende epostadresse: lisa.engen@vestre-toten.kommune.no

Vedlegg


Publisert: 10.02.2021 09:00
Sist endret: 10.02.2021 09:13