Vestre Toten ungdomsskole

Innhold

Om Vestre Toten ungdomsskole

Vestre Toten ungdomsskole (VTu) åpner i august 2019 etter en lang planleggings - og byggeperiode. Ansatte på tidligere Reinsvoll og Raufoss ungdomsskoler har sin nye arbeidsplass på VTu, som nå er kommunens eneste ungdomsskole med omtrent 440 elever.

Skolen ligger på vestsida av Raufoss, og er nabo til Raufosshallen og Raufoss videregående skole. 

VTu's visjon er "Sammen om læring for framtida", og vi skal jobbe etter verdiene Raus, Reflektert, Relasjonell og Robust. Skolens rektor er Hanne Marken Dalby.

Vestre Toten ungdomsskole (VTu). Logodesign: Jørn Melnes

Rektors hjørne

Å være rektor på en helt ny skole innebærer å jobbe litt med bygg og inventar , men det aller viktigste er folka som skal fylle bygget. Å legge til rette for at de ansatte trives, får utvikle seg og samarbeide med gode kollegaer i arbeidshverdagen er min hovedoppgave. Sammen skal alle vi voksne på VTu jobbe for at elevene våre blir rause, robuste, reflekterende og relasjonelle ungdommer som både mestrer hverdagen sin og utvikler seg faglig. Vi klarer ikke å gjøre det beste for alle hver dag, men vi skal jobbe hardt for at alle elevene våre skal trives og hører til hos oss.

Vi på VTu ønsker alle elever og foresatte velkommen til skoleåret 2019 / 20. Vi håper på et godt samarbeid og et lærerikt og spennende år.

- Hanne Marken Dalby, rektor

"På vei mot VTu" - tidligere nyhetsbrev fra rektor

Fra rektor - 20. juni 2019

"Sommerferierapport" fra Vestre Toten ungdomsskole.

På vei mot VTu! Mandag 17. juni besøkte kommende 8. trinn den nye skolen, og møtte til stor jubel sine kontaktlærere og nye klassekamerater for første gang.

Elevene i Vestre Toten kommune har snart sommerferie og om to måneder begynner omtrent 435 av kommunens elever på vår nye skole. Vi er i mål med mye, blant annet har alle elevene som skal gå her neste skoleår vært på besøk. Det er virkelig stor stas når bygget fylles med elever - slik skal det være.

Til vanlig er det imidlertid fortsatt bare voksne som jobber her. Det monteres møbler og annet utstyr, settes opp datapunkter og alt som trengs i en digital skole og det graves på utsiden. Kort sagt er skolen fortsatt preget av å være byggeplass både ute og inne, men vi som skal jobbe her til høsten begynner å sette mer og mer preg på bygget. Raufoss og Reinsvoll er tømt, og hundrevis av pappesker er på plass i den nye skolen. Det betyr ikke at de har funnet plassen sin på riktig hylle eller skap, så det gjenstår fortsatt mye jobb før vi har kommet i orden.

Så å si alt er imidlertid i rute, og 12. august, når de ansatte møter til den første planleggingsdagen, kommer de til et bygg som ser helt annerledes ut enn i dag. Mye skal skje i elevenes sommerferie, både av oss i administrasjonen og av alle som jobber for at vi skal skolen skal bli ferdig. Det blir en spennende sommer.

På vegne av ledelsen på Vestre Toten ungdomsskole:
Vi gleder oss stort til oppstart i august, og vi ønsker alle en riktig god sommer.

- Hanne Marken Dalby, rektor

Fra rektor - 2. mai 2019

Raufoss og Reinsvoll ungdomsskole er nå inne i det vi kan kalle "avsluttende" fase. Ansatte på begge skolene står på både med den daglige driften og sortering og systematisering av alt som fyller de to skolebyggene. Det siste kalles også rydding, eller 5S på "lean-språket". Allerede 24. juni begynner riving av Raufoss ungdomsskole, så der blir det en spesielt krevende avslutning av skoleåret. Men også på Reinsvoll ungdomsskole har vi som mål å ha tømt mye ved skoleslutt, så de siste ukene blir spesielle både på Raufoss og Reinsvoll.

Det nye bygget tar mer og mer form, og i løpet av mai og juni skal det fylles med både nye møbler og det vi flytter over fra de gamle skolene. Det aller viktigste er imidlertid fortsatt menneskene som skal fylle bygget. Før påskeferien hadde vi informasjonsmøter for alle foresatte til neste års ungdomsskoleelever, og for vår del ble det tre gode kvelder med stort oppmøte. Vi håper og tror at alle gikk ut fra møtet med en trygghet om at vi skal gjøre vårt beste for at Vestre Toten ungdomsskole skal bli en god skole for alle elevene våre.

I mai og juni skal elevene få besøke den nye skolen. For 7. trinnselevene blir det to datoer: 21. mai skal de få se bygget, mens 17. juni blir et første møte med nye klassekamerater og så langt det lar seg gjøre nye kontaktlærere. 8. trinn skal besøke skolen 11. juni og 9. trinns dag blir 4. juni. Dette er dager vi gleder oss veldig til. Kanskje mange også har sett at fire elevrådselever har besøkt den nye skolen - se OA-saken nederst på siden!

Tiden går fort frem til både sommerferie og oppstart i august. I skrivende stund er det 115 dager til første skoledag, og for min egen del kjenner jeg mer og mer på at jeg gleder meg til bygget tømmes for "arbeidere" og fylles med elever og ansatte! Vi håper det også gjelder elever og foresatte, men ta kontakt hvis dere har spørsmål.

- Hanne Marken Dalby, rektor

Fra rektor - 18. februar 2019

Skolen begynner virkelig å ta form, og i uke 7 og 8 ble alle ansatte invitert til omvisning på bygget. Mange rom, særlig i norddelen av bygget, er helt ferdige, og vi var innom både arbeidsrom, kontorer, bibliotek og ulike spesialrom. Klasserom, grupperom og ulike elevsoner, som er plassert i sørenden av bygget, er ikke helt ferdig, men nå skjer det mye hver dag. Dette blir et godt skolebygg!

Fra rektor - 6. februar 2019

Mandag 19. august 2019 skal ca 440 elever ha sin aller første skoledag på Vestre Toten ungdomsskole. Da har vi ansatte allerede hatt noen arbeidsdager i det nye bygget og alt skal være klart til å gi elevene våre en god start. Både de som jobber hardt med selve bygget og vi som skal jobbe med menneskene som skal fylle bygget, gleder oss til alt står klart. Det er mye som skal på plass både utvendig, innvendig og i organisasjonen før oppstart.

En ny skole er både det vi ser – det fysiske bygget, men aller mest folka som skal fylle bygget. Med nytt arbeidssted og mange nye kollegaer skal egentlig alle ansatte bytte jobb denne sommeren, og vi jobber for at de voksne skal være best mulig forberedt til skolestart 2019. Som nyansatt rektor har det vært spennende å bli kjent med alle ansatte, og jeg har stor tro på at vi sammen skal lage en god skole for elevene våre. Målet vårt er at det skal bli et godt sted å være og lære for alle kommunens ungdommer!

Heldigvis har jeg ikke bare fått møte de voksne på de to ungdomsskolene, det er jo elevene som er grunnen til at vi har valgt å jobbe i skolen. Jeg har fått lov til å besøke alle elevene som skal gå på Vestre Toten ungdomsskole til høsten; både 8. og 9. trinn på Raufoss ungdomsskole og Reinsvoll ungdomsskole og 7. trinn på de fem barneskolene. Forhåpentligvis er dette nyttige bidrag til å gjøre oppstarten på den nye skolen så bra som mulig for elevene. Om noen måneder, når det nærmer seg sommerferie og bygget er mer ferdig enn det er i dag, vil alle elevene på 7., 8. og 9. trinn bli invitert til å besøke den nye skolen. Underveis i de neste månedene vil vi gi dere noen små glimt av hva som skjer i byggeprosessen, så følg med på enten hjemmesiden til kommunen eller legg gjerne turen forbi byggeplassen i Prøvenveien.

- Hanne Marken Dalby, rektor

Forventninger og et godt læringsmiljø

Som skole har vi forventninger til både elever, foresatte og hele personalet. Et godt samarbeid er positivt for læring og trivsel. Vi ønsker en jevn kontakt mellom lærer og foresatte. Vi ønsker også et godt samarbeid i hele personalet og med ulike samarbeidsorganer. 

Alle elever er rett til et godt og inkluderende læringsmiljø. Det fremmer helse, trivsel og læring. Å utvikle et læringsmiljø av høy kvalitet der barn og voksne trives, har vært og er en kontinuerlig prosess. Vi vil være en skole med en delingskultur der både barn og voksne skal lære. Sammen må vi vurdere hvordan vi kan skape og opprettholde et best mulig læringsmiljø. Vi ønsker å ha en atmosfære som gir gode betingelser for sosial og faglig læring.

Vi håper alle gjør sitt beste for å bidra til en god opplæring for elevene våre.

Nyheter og bildegalleri

Statusdokumentasjon fra byggeprosessen juni 2019

På vei mot VTu! Mandag 17. juni besøkte kommende 8. trinn den nye skolen, og møtte til stor jubel sine kontaktlærere og nye klassekamerater for første gang. På vei mot VTu! Mandag 17. juni besøkte kommende 8. trinn den nye skolen, og møtte til stor jubel sine kontaktlærere og nye klassekamerater for første gang. Statusdokumentasjon VTu juni 2019 - bilde 2 Statusdokumentasjon VTu juni 2019 - bilde 3 Statusdokumentasjon VTu juni 2019 - bilde 4 Statusdokumentasjon VTu juni 2019 - bilde 5 Statusdokumentasjon VTu juni 2019 - bilde 6

Statusdokumentasjon fra byggeprosessen april 2019

Vestre Toten ungdomsskole - april 2019 Vestre Toten ungdomsskole - april 2019 Vestre Toten ungdomsskole - april 2019 Vestre Toten ungdomsskole - april 2019 Vestre Toten ungdomsskole - april 2019 Vestre Toten ungdomsskole - april 2019

Statusdokumentasjon fra byggeprosessen 18. februar februar 2019

Vestre Toten ungdomsskole - 18.02.2019. Vestre Toten ungdomsskole - 18.02.2019. Vestre Toten ungdomsskole - 18.02.2019. Vestre Toten ungdomsskole - 18.02.2019. Vestre Toten ungdomsskole - 18.02.2019.

Statusdokumentasjon fra byggeprosessen 6. februar 2019

Vestre Toten ungdomsskole - utvendig byggeprosess 06.02.2019. Vestre Toten ungdomsskole - innvendig byggeprosess 06.02.2019. Vestre Toten ungdomsskole - innvendig byggeprosess 06.02.2019. Vestre Toten ungdomsskole - innvendig byggeprosess 06.02.2019.

Ansatte

Administrasjon

Rektor: Hanne Marken Dalby

 • Telefon/mobil: 480 72 361
 • Epost: hanne.dalby@vestre-toten.kommune.no

Inspektører: Gry Lundon Dahl og Roger Karsrud

Merkantilt: Randi Frydenlund Lereng og Hege Amundsen

Lærere
 • Under utvikling
Assistenter
 • Under utvikling
Andre ansatte
 • Miljøterapeuter:
  Anne Karin Nordli, Kjersti Haugen, Siv Anita Hansen og Trond Åge Viken.
 • Sos.ped-rådgiver: Trine Gran Reppesgård.
 • YoU-rådgivere: Magnus Bjerkeengen og Kari-Anne Gaarder
 • SLV-koordinator: Hilde Brovold
Vaktmester og renholdere

Vaktmester: Frank Amlien
Renholdere: Kitty Finsveen, May Lisbeth Hänsch, Samai Saverud, Supunne Satharanasuk (Jackie).

Helsesykepleiere ved VTu

Helsesykepleiere ved Vestre Toten ungdomsskole skoleåret 2019/20 er:
- Linn Merethe Jøstne

Skolerute 

Start og sluttider

Elevene starter kl. 8.30 hver dag.

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag slutter elevene kl. 14.00, mens de slutter kl. 14.35 på onsdager.

Skoleskyss

Råd og utvalg

Elevråd

Alle skoler skal ha elevråd. Det er elevrådet sin oppgave å representere elevene på skolen overfor rektor og andre som bestemmer på skolen. Det betyr at om det er noe du ikke er fornøyd med på skulen, kan du ta saken opp i elevrådet.

Det er vanlig at hver klasse velger sin elevråderepresentant i begynnelsen av skoleåret. Elevrådsrepresentanten i din klasse kan ta opp saker du og klassen mener elevrådet bør ta videre med rektor.

Elevmedvirkning er essensielt for å få verdens beste skole. Skolen er til for elevene og må derfor tilpasses elevene.

Foreldrekontakt

Foreldrekontaktene er kontaktleddet mellom foreldrene i gruppen/klassen og Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU), og de er bindeleddet mellom foreldrene og skolen. Foreldrekontaktene er kanskje de viktigste foreldrerepresentantene i skolen.

Hvilke oppgaver har foreldrekontaktene?

 • Planlegge foreldremøtene sammen med kontaktlæreren
 • Gå gjennom årsplaner og lærestoff sammen med lærerne for neste halvår og peke på informasjonsbehovet foreldrene har
 • Holde god kontakt med elevene og vurdere hva foreldrene kan gjøre for å utvikle et godt miljø i gruppen. Trekke elevene mest mulig med i kontakten mellom hjem og skole.
 • Ivareta elevers og foreldres interesser når det oppstår saker som gjelder hele gruppen, f. eks. spørsmål om overføring av barn til annen skole, skyss- og trafikkforhold osv.
 • Ha god kontakt med alle foreldrene i gruppen og formidle deres ideer og synspunkter til de rette instanser.
 • Legge fram saker som FAU vil høre foreldrenes mening om – skriftlig eller muntlig – på foreldremøte.
 • Sørge for at nye foreldrekontakter blir valgt og at disse blir informert om sine oppgaver.
Samarbeidsutvalg

Samarbeidsutvalget (SU) er skolens øverste rådgivende organ og her er alle partene i skolen representert: elever, foreldre, undervisningspersonalet, andre tilsatte og to representanter fra kommunen, hvor rektor skal være den ene. SU har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolen.

SU kan uttale seg om følgende:

 • Forslag til budsjett
 • Virksomhets- og utviklingsplaner for skolen
 • Plan for hjem-skole-samarbeid
 • Skolevurdering
 • Planer for ombygging og vedlikehold av skoleanleggene
 • Skolens informasjonsvirksomhet
 • Prinsipper for valg av bøker til skolebiblioteket
 • Fritidsaktiviteter
 • Skoleskyss
 • Trafikkforholdene og hvordan skoleveien kan sikres
 • Ordensreglementet
Skolemiljøutvalg

Skolemiljøutvalget er et rådgivende organ, som skal orienteres om og kan uttale seg i saker om elevenes skolemiljø. Et godt fungerende skolemiljøutvalg er viktig for å kvalitetssikre elevenes arbeidsmiljø.

Skolemiljøutvalget skal bestå av:

 • Elev- og foreldrerepresentanter
 • To fra kommunen (rektor og politisk oppnevnt representant)
 • Representanter for de tilsatte

Det er lovfestet at alle skoler skal ha et skolemiljøutvalg. Skolemiljøutvalget skal bidra til å sikre elevenes og foreldrenes deltakelse i skolens arbeid med å skape godt skolemiljø. Utvalget skal delta i planleggingen og gjennomføringen av skolens systematiske arbeid for å utvikle og kvalitetssikre skolens psykososiale og fysiske miljø.

FAU

Alle foreldre som har barn i skolen, er medlemmer av skolens foreldreråd. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (FAU) som er foreldrestemmen overfor skolen. FAU skal blant annet sikre reell medvirkning fra foreldre og ha medansvar for at elevenes læringsmiljø er trygt og godt. FAU skal representere alle foreldre ved skolen og bidra til at samarbeidet mellom hjem og skole er godt.

FAU er hjemlet i Opplæringslovens § 11-4.

Arbeidsområder for FAU

 • Jobbe for et godt skolemiljø
 • Informere og høre alle foreldre om aktuelle saker
 • Samarbeide med Elevrådet, SU, SMU, KFU, rektor og lærere
 • Ta initiativ til sosiale aktiviteter for elevene
 • Arrangere samlinger for foreldre og lærere, som storforeldremøter med ulike temaer
 • Uttale seg om relevante saker fra kommunen eller skolen, for eksempel ordensreglement
 • Skape kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet

Informasjon og media

Kontakt oss

Telefon: 61 19 45 00
Epost: vtu@vestre-toten.kommune.no


Publisert: 14.08.2019 10:01
Sist endret: 14.08.2019 14:30
Vestre Toten ungdomsskole

Besøksadresse:

Prøvenvegen 59
2833 Raufoss

Postadresse:

Prøvenvegen 59
2833 Raufoss

Telefon: 61194500

Kontaktperson: Hanne Marken Dalby

Tittel: Rektor

Telefon: 480 72 361