Trivselsledere

Innhold

Reinsvoll skole har de siste årene hatt egne Trivselsvakter ved skolen, elever som sitter i skolens antimobbeteam. De har vært med og utvikle ulike aktiviteter som kan benyttes i friminutt for å aktivisere elevene. Elevene kommer med forslag til aktiviteter og står for gjennomføringen av dem i de friminuttene der Trivselsvaktene er ute. Jevnlig har vi møter der forslag til aktiviteter tas opp, samt evaluering av de aktivitetene som har vært.

På slutten av dette skoleåret har vi hatt et eget dancecrew som har lært andre elever ulike danser, det har vært fotballbowling, samt bandy. Aktivitetene har vært veldig populære og elevene har vært svært aktive spesielt i disse friminuttene. Det er en glede å se så aktive Trivselsvakter også, som brenner for sitt engasjement om å bidra til større trivsel ved skolen.


Publisert: 29.06.2017 06:43
Sist endret: 29.06.2017 06:43