Aktiviteter i nærmiljø

Her finner du en generell oversikt over aktivitetstilbudet i nærmiljøet på ettermiddag- og kveldstid.

Innhold

Reinsvoll skolekorps

Skolemusikkorps er musikkorps for barn og ungdom tilknyttet korpsets lokale skole. Lyst til å spille i korps? Ta kontakt med Reinsvoll skolekorps på korpsets Facebookside: www.facebook.com/ReinsvollSkolekorps

Reinsvoll Idrettspark

Anlegget består av en stor gressbane, mindre treningsfelt for fotball , sportshytte og lagerbygg. Anlegget brukes av Reinsvoll IF og skolene på dagtid.

Reinsvoll svømmehall

Svømmehallen er 8 x 12 meter og er lokalisert på Reinsvoll ungdomsskole. Det er skolesvømming og offentlig bading i hallen. Raufoss IL svømmegruppe har også noe svømmeopplæring der. Svømmehallen er åpen for offentlig bading tirsdag, onsdag og torsdag mellom kl. 17.00-20.00. Tirsdag er det fellesbading, onsdag bading for damer og torsdag for menn. Åpningstiden følger skoleruta.

Reinsvoll Skatepark

Da Vestre Toten kommune ble kåret til årets idrettskommune i 2001, ble vi tildelt et prisanlegg (nærmiljøanlegg) til en verdi av kr. 400.000,-. Etter omfattende behandling ble det besluttet å bygge et større skateanlegg ved den nye barneskolen på Reinsvoll. Anlegget består av en større asfaltflate hvor det er plassert ulike små og store elementer. Anlegget brukes av lokale skatere og ungdom på BMX-sykkel og av ungdom fra hele distriktet

Bading

Utendørs bading kan foregå i de mange tjernene og vannene i kommunen. Noen plasser er mer tilrettelagte enn andre. Her nevnes Einafjorden med Engenstranda, ved Grendehuset og i sentrum, Holetjernet, Sillongen og Steffensrudtjernet på Bøverbru. 

Totenbadet

Nye Totenbadet, badeland og svømmehall, åpnet offisielt 9. juni 2011. Kommunen kan med dette anlegget tilby et moderne og helhetlig bade- og svømmetilbud for innbyggerne og tilreisende. Anlegget vil styrke bade- og rekreasjonstilbudet til befolkningen generelt i kommunen. Skolesvømmingen og svømmeopplæringen har fått helt andre muligheter til utfoldelse og utvikling. I tillegg har den organiserte svømmeidretten fått meget gode trenings- og konkurranseforhold. Anlegget har treningsrom, avslapningsavdeling, serveringstilbud, badeland med ulike aktiviteter og utfordringer, svømmehall 15,5 x 25 meter med 1 og 3 meter svikt, 5 meter plattform i stupetårn. Det er også installert et topp moderne elektronisk tidtakersystem og sikkerhets- og overvåkningsutstyr i svømmehallen. Les mer på totenbadeland.no


Publisert: 20.08.2016 23:58
Sist endret: 21.08.2016 00:00