Raufoss ungdomsskole

Innhold

Om Raufoss ungdomsskole

 

Raufoss ungdomsskole ligger nær sentrum og Raufoss videregående skole. Raufoss er kommunesenteret i Vestre Toten kommune.

Skolen har 290 elever fra 8. – 10. trinn.

Skolen har gjennom «Ungdomstrinn i utvikling» arbeidet med grunnleggende ferdigheter: lesing, skriving og regning i alle fag.

Det er politisk vedtatt at Raufoss ungdomsskole og Reinsvoll ungdomsskole skal slås sammen. Det skal bygges en ny skole på Raufoss. Prosessen er godt i gang, og fem entreprenører konkurrerer om å få oppdraget.  Valg av entreprenør og tegninger skal bli gjort høsten 2016.

Rektors hjørne

Forventninger og et godt læringsmiljø

Forventninger til god klasseledelse
Forskning viser at lærerens arbeid som leder av klassen/gruppen er den enkeltfaktor som har størst betydning for læringsmiljøet og dermed elevenes læring. Klasseledelse er læreres evne til å skape et positivt klima, etablere arbeidsro og motivere til arbeidsinnsats.

En voksen som skaper gode relasjoner, og som gir elevene opplevelsen av både å bli verdsatt og anerkjent, vil fremstå som en betydningsfull voksen ( Thomas Nordahl)

 • Tydelig ledelse av klassen slik at alle opplever trygghet og trivsel
 • Kun én leder i klassen
 • Lærer møter presis til timer og er godt forberedt til undervisningen
 • God oppstart av timen, «eie» klasserommet
 • Synlige læringsmål med faglig fokus
 • Gi melding om vurderingskriterier, og hva som er vektlagt i vurderingen
 • Bygge gode relasjoner til alle elevene
 • Bry seg om elevene og deres liv utenom skolen
 • Lærer og andre ansatte forsterker positiv elevadferd
 • Lærer og andre ansatte skal ikke akseptere uønsket elevadferd
 • God avslutning av timen med oppsummering av læringsøkt
 • Lærer legger til rette for godt faglig læringstrykk og varierte arbeidsformer som støtter faglig og sosial læring
 • Lærer og andre ansatte bidrar til at elevene tar ansvar for skolens utstyr og holder god orden. Klasserommet skal være ryddig etter hver time. Ordenselever får faste oppgaver. Ingen forlater rommet før det er ryddig.
 • Lærer og andre ansatte viser tydelige forventninger til god elevadferd.

Velkommen til skoleåret 2018 – 2019

Arne Wiken (rektor)

Informasjon til elever og foresatte

Nullmobbing.no

nullmobbing.noNullmobbing.no er en nettside om mobbing for barn, unge og foreldre, utviklet av Utdanningsdirektoratet. Nettsiden er et av mange virkemidler som er viktige i kampen mot mobbing i barnehage og skole.

Fra 1. august 2017 er det vedtatt et nytt regelverk om skolemiljø. Alle elever har rett til å ha et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Det er elevenes egen opplevelse av hvordan de har det på skolen, som er avgjørende.

www.nullmobbing.no finner du informasjon om hvilke rettigheter elever og foreldre har, og hva man kan gå gjøre hvis man opplever mobbing. Foreldre og voksne er svært viktige støttespillere for barn og unge i dette arbeidet.

Les også Utdanningsdirektoratets informasjonsskriv til foreldre og elever om skolemiljø.

Nyheter

Utbyggingen av Vestre Toten ungdomsskole

Ansatte

Ansatte ved Raufoss ungdomsskole skoleåret 2018-2019.

8. trinn – 611 94633

Lærere

Anne Flatebø Haug (trinnleder)        anne.flateboe@veste-toten.kommune.no

Eva Anita Sørum                               eva-anita.soerum@vestre-toten.kommune.no

Line Gulbrandsen                              line.gulbrandsen@vestre-toten.kommune.no

Ida Skogen                                        ida.skogen@vestre-toten.kommune.no

Ingrid Stræte                                     ingrid.straete@vestre-toten.kommune.no

Espen Arntzen                                  espen.arntzen@vestre-toten.kommune.no

Merete Hansen                                 merete.hansen@vestre-toten.kommune.no

Marte Sveen                                     marte.sveen@vestre-toten.kommune.no

Håkon Fjell                                       haakon.fjell@vestre-toten.kommune.no

Assistenter

Henning L.Åmot                               henning.aamot@vestre-toten.kommune.no

Geir Tollefsrud                                 geir.tollefsrud@vestre-toten.kommune.no

9. trinn – 611 94631

Lærere

Tina Ø. Slåttum (trinnleder)               tina.slaattum@vestre-toten.kommune.no

Siv H. Tommelstad (trinnleder)         siv.tommelstad@vestre-toten.kommune.no

Hanne Olsen                                     hanne.olsen@vestre-toten.kommune.no

Janne Stenseth                                 janne.stenseth@vestre-toten.kommune.no

Nina B. Ringerud                              nina.ringerud@vestre-toten.kommune.no

Gunhild N. Furulund                         gunhild.furulund@vestre-toten.kommune.no

Thomas Hildonen                             thomas.hildonen@vestre-toten.kommune.no

Rune Slåtten                                    rune.slaatten@vestre-toten.kommune.no

Nathalie Bognø                                nathalie.bognoe@vestre-toten.kommune.no

Tonje B. Jahr                                   tonje.jahr@vestre-toten.kommune.no

Assistenter

Maryam Garminy Ahmad                maryam.ahmad@vestre-toten.kommune.no

Stine Korslund                                 stine.korslund@vestre-toten.kommune.no

10. trinn – 611 94632

Lærere

Tom-Adrian Ø. Larsen (trinnleder)    tom-adrian.larsen@vestre-toten.kommune.no

Kari L. Rissmann                               kari.rissmann@vestre-toten.kommune.no

Live Hoel                                           live.hoel@vestre-toten.kommune.no

Petter Senstad                                  petter.senstad@vestre-toten.kommune.no

Aasmund Mikael Ljønes                   aasmund-mikael.ljones@vestre-toten.kommune.no

Ingrid Skogsrud                                ingrid.skogsrud@vestre-toten.kommune.no

Trine G. Reppesgård                        trine.reppesgaard@vestre-toten.kommune.no

Torun B. Skjærstad                          torun.skjaerstad@vestre-toten.kommune.no

Ida Granskogen                               ida.granskogen@vestre-toten.kommune.no

Morten Løkken                                 morten.loekken@vestre-toten.kommune.no

Anders Slåtten                                 anders.slaatten@vestre-toten.kommune.no

Kari-Anne Gaarder (rådgiver)          kari-anne.gaarder@vestre-toten.kommune.no

Assistenter

Agnethe Jansen                                agnethe.jansen@vestre-toten.kommune.no

Hege Pettersen                                 hege.pettersen@vestre-toten.kommune.no

Rita Dullum                                       rita.dullum@vestre-toten.kommune.no

Thomas N. Johansen                       thomas.johansen@vestre-toten.kommune.no

Administrasjonen

Rektor Arne Wiken                 611 94622       arne.wiken@vestre-toten.kommune.no

Inspektør Roger Karsrud        611 94623       roger.karsrud@vestre-toten.kommune.no

Merkantil Hege Amundsen    611 94620       hege.amundsen@vestre-toten.kommune.no

Vaktmester Frank Amlien      911 79135       frank.amlien@vestre-toten.kommune.no

Helsesøster

Dienne Bjørneng  tlf 902 45994
Linn M. Jøstne     tlf 482 95877

Åpningstider:
Mandag kl. 08:30 - 13:30
Onsdag  kl. 08:30 - 14:30
Fredag   kl  08:30 - 11:00

Skolerute 

Skolerute

Råd og utvalg

FAU

LEDER: Mette Ødegård

NESTLEDER: Birgit Tryland

SEKRETÆR: Gerda L Nubdal

KASSERER: Merete Ertsås

STYREMEDLEM: Gunn Monica Olsen

Skole og miljøutvalg

Medlemmer i skole- og miljøutvalg/samarbeidsutvalg:

Foresatte
8. trinn: Astrid Kjeilen
             Atle Paulsrud (vara)
9. trinn: Eva Morken
             Gerda L Nubdal (vara)
10. trinn: Mette Ødegård
               Birgit Tryland (vara)

Elever
8. trinn:
9. trinn:
10. trinn:

Ansatte
Espen Arntzen
Rune Slåtten
Frank Amlien

Vestre Toten kommune
Gunnar Jan Eines
Richard Claesson (vara)

Sekretær
Arne Wiken - rektor

Elevråd

Elevrådsrepresentanter ved Raufoss ungdomsskole skoleåret 2018/2019:

Leder: Helene Kind Wensink

Nestleder: Oda  Fjeld

8A: Niklas Bjørgum Andersen
       Pamina Strand (vara)

8B: Mats Vedal Hagen
       Jens Oliver Juel Nielsen (vara)

8C: Jonas Lier-Samsonstuen
       Håvard Andreas Kjeilen (vara)

8D: Oliver Valldal
       Ida Wiklund Helle (vara)

9A: Jens Nereng
       Kaia Norbeck (vara)

9B: Bjørnar Morken
       Anna Rosethaugen (vara)

9C: Astrid Flatråker
       Synne Bollingmo (vara)

10A: Oda Fjeld
         Simen Lille-Homb (vara)

10B: Helene Kind Wensink
         Benjamin Strand (vara)

10C: Hiba Al Sabi
         Vetle Lier Samsonstuen (vara)

10D: Henriette Olsen
         Kine Beate Forsberg (vara)

It`s Learning

Lenke til It`s Learning


Publisert: 14.07.2016 12:08
Sist endret: 14.07.2016 12:08
Raufoss ungdomsskole

Besøksadresse:

Prøvenvegen 59
2830 Raufoss

Postadresse:

Prøvenvegen 59
2830 Raufoss

Telefon: 61 19 46 20

Kontaktperson: Arne Wiken

Telefon: 61 19 46 20