Bøverbru skole

Innhold

Om Bøverbru skole

Bøverbru skoleBøverbru skole er en fulldelt barneskole om lag 10 km sørøst for kommunesenteret Raufoss. Skolen har rundt 120 elever, 24 ansatte og ligger sentralt plassert i Bøverbru sentrum med skogen som nærmeste nabo. Skolen ble bygget i 1962 og har blitt rehabilitert slik at den nå fremstår som lys, trivelig og i forskriftsmessig stand. Skolen har god plass til elever og aktiviteter, både inne og ute.

Det blir drevet et organisert arbeid med skolebesteforeldre på skolen. Den siste økta på mandager kommer en gruppe pensjonister fra nærmiljøet og deltar som ekstra voksenressurs i aldersblandede grupper i småskolen.   

Nullmobbing.no

Nullmobbing.noNullmobbing.no er en nettside om mobbing for barn, unge og foreldre, utviklet av Utdanningsdirektoratet. Nettsiden er et av mange virkemidler som er viktige i kampen mot mobbing i barnehage og skole.

Fra 1. august 2017 er det vedtatt et nytt regelverk om skolemiljø. Alle elever har rett til å ha et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Det er elevenes egen opplevelse av hvordan de har det på skolen, som er avgjørende.

På www.nullmobbing.no finner du informasjon om hvilke rettigheter elever og foreldre har, og hva man kan gå gjøre hvis man opplever mobbing. Foreldre og voksne er svært viktige støttespillere for barn og unge i dette arbeidet.

Mer informasjon finner du på www.nullmobbing.no. Les også Utdanningsdirektoratets informasjonsskriv til foreldre og elever om skolemiljø.

Ansatte

Administrasjon
Pedagogisk personale

Kontaktlærer 1. trinn:

Kontaktlærer 2. trinn:

Kontaktlærer 3. trinn:

Kontaktlærer 4. trinn:

Kontaktlærer 5. trinn:

Kontaktlærer 6. trinn:

Kontaktlærer 7. trinn:

Faglærere
Spesialpedagog
 • Ingelill Pinaas
Vernepleier
 • Inger Anne Lothe Bakke
Andre ansatte skole / SFO
 • Frydenlund, Hege
 • Hones, Mariana
 • Høgberget, Anne Lise
 • Røise, Elin
 • Sørum, Bente
 • Sæterbø, Ann Inger
 • Mona Strande 
 • Geir Einar Tollefsrud
Vaktmester
Renholdere
 • Bakkelund, Rita
 • Schiemenz, Andrea
Helsesykepleiere
 • Rannveig Helle - telefon 468 10 740

FAU og klassekontakter

Styret i FAU: 

Leder Svein Tore Amlien
Nestleder: Caroline Sofie Lundblad Hoelstad
Sekretær: Rina Nysethbakken
Kasserer: Annette Moen
Revisor: Hans Olav Egge
               Tom Richard Wold

Trinn  Klassekontakter 2019/2020
1. Simen Egge
Anne Selmer
2. Anne Marthe Kløvrud Pettersbakken
Silje Sagbakken Myrland
3. Lars Kristian Fremstad
Beathe Larsen
4.

Camilla Frydenlund 
Siw Løvås

5. Wenche Neverdal
Atle Mathisen
6. Linda Steen
Maria Platek
7.

Caroline Sofie Lundblad Hoelstad
Rita Solheim

Bildegalleri

Maleri av Bøverbru skole Bøverbru skole

Skolerute 

SFO

It`s Learning


Publisert: 14.07.2016 12:06
Sist endret: 02.01.2020 13:55
Bøverbru skole

Besøksadresse:

Skolevegen 10
2846 Bøverbru

Postadresse:

Skolevegen 10
2846 Bøverbru

Telefon: 61 15 37 40

Kontaktperson: Norunn O. Hanssen

Telefon: 61 15 37 43

Kontaktperson: SFO-leder: Gunhild Sandvold

Telefon: 61 15 37 45