Bøverbru skole

Innhold

Om Bøverbru skole

Bøverbru skoleBøverbru skole er en fulldelt barneskole om lag 10 km sørøst for kommunesenteret Raufoss. Skolen har rundt 120 elever, 24 ansatte og ligger sentralt plassert i Bøverbru sentrum med skogen som nærmeste nabo. Skolen ble bygget i 1962 og har blitt rehabilitert slik at den nå fremstår som lys, trivelig og i forskriftsmessig stand. Skolen har god plass til elever og aktiviteter, både inne og ute.

Det blir drevet et organisert arbeid med skolebesteforeldre på skolen. Den siste økta på mandager kommer en gruppe pensjonister fra nærmiljøet og deltar som ekstra voksenressurs i aldersblandede grupper i småskolen.   

Nullmobbing.no

Nullmobbing.noNullmobbing.no er en nettside om mobbing for barn, unge og foreldre, utviklet av Utdanningsdirektoratet. Nettsiden er et av mange virkemidler som er viktige i kampen mot mobbing i barnehage og skole.

Fra 1. august 2017 er det vedtatt et nytt regelverk om skolemiljø. Alle elever har rett til å ha et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Det er elevenes egen opplevelse av hvordan de har det på skolen, som er avgjørende.

På www.nullmobbing.no finner du informasjon om hvilke rettigheter elever og foreldre har, og hva man kan gå gjøre hvis man opplever mobbing. Foreldre og voksne er svært viktige støttespillere for barn og unge i dette arbeidet.

Mer informasjon finner du på www.nullmobbing.no. Les også Utdanningsdirektoratets informasjonsskriv til foreldre og elever om skolemiljø.

Ansatte

Administrasjon
Pedagogisk personale

Kontaktlærer 1. trinn:

Kontaktlærer 2. trinn:

Kontaktlærere 3. trinn:

Kontaktlærer 4. trinn:

Kontaktlærer 5. trinn:

Kontaktlærer 6. trinn:

Kontaktlærer 7. trinn:

  • Marthe Solhaug
Faglærere
Spesialpedagog
  • Ingunn Bjørnerud
Vernepleier
  • Eva Bråten
Andre ansatte skole / SFO
  • Frydenlund, Hege
  • Røise, Elin
  • Sørum, Bente
  • Sæterbø, Ann Inger
  • Mona Strande
Vaktmester
Renholdere
  • Schiemenz, Andrea
Helsesykepleiere

Helsesykepleier: Kjersti Jørstad 

  • Telefon: 994 35 221

FAU og klassekontakter

Styret i FAU: 

Leder: Nina Kvaalen
Nestleder: Matias Fremstad
Kasserer: Erling R.Aasjordet
Sekretær: Marian Eriksrud

Trinn  Foreldrerepresentanter 2023/ 2024:
1.

Mari Bakkeli
Patrycja Lukszo Stikbakke

2.

Hans Kristian Thorsrud
Kathrine Opsahl Larsen

3.

Lars Kristian Fremstad
Ingunn Hagen

4.

Ida Christine Evenrud
Cathrine Eriksen-Totabi

5.

Gunhild Dahle Egge
Janne Torgersen Parthaugen

6.

Kjersti Nyhaug Aasjordet
Kathrine Opsahl Larsen

7.

Gjertrud Friis Koallandsrud

Bildegalleri

Maleri av Bøverbru skole Bøverbru skole

Skolerute 

SFO

Skooler

Skolen benytter seg av Skooler som digital læringsplattform. Logg deg inn for å finne ukeplaner, informasjon skole/hjem, årsplaner, med mer.

Informasjonsbrosjyre: Skooler: Ny app for foresatte


Publisert: 14.07.2016 12:06
Sist endret: 04.01.2024 09:40
Bøverbru skole

Besøksadresse:

Skolevegen 10
2846 Bøverbru

Postadresse:

Skolevegen 10
2846 Bøverbru

Telefon: 61 15 37 40

Kontaktperson: Arne Døving Røstøen

Tittel: Rektor

Telefon: 997 70 129

Kontaktperson: Gunhild Sandvold

Tittel: SFO-leder

Telefon: 469 26 436