Grunnskoler i Vestre Toten kommune

Innhold

Arbeidsområde og organisering

Vestre Toten har fem barneskoler med skolefritidsordning (SFO) og en ungdomsskole. Grunnskoletjenesten er administrativ enhet for grunnskolene (barneskoler / ungdomsskoler), og pedagogisk-psykologisk senter (pedagogisk-psykologisk tjeneste og spesialpedagogisk team)

Skolekontoret i Vestre Toten kommune
  • Sentralbord skolekontoret
    Tlf. 61 15 33 60
  • Konsulent Mona H. Strande
  • Konsulent Rita Amundsen
  • Konsulent Erik Ellingsen
  • Konsulent Kari Leander
  • Konsulent Hilde Brovold
  • Pedagogisk konsulent Tove Randi Skjelkvåle
  • IKT-veileder Erik Hørthe

Barneskoler i Vestre Toten

Bøverbru skole

Adresse: Skolevegen 10, 2846 Bøverbru
Telefon: 61 15 37 40
E-post: boeverbru.skole@vestre-toten.kommune.no

Hjemmeside: Bøverbru skole

Rektor: Arne Døving Røstøen
Telefon: 61 15 37 43 - Mobil: 997 70 129
Epost: arne.rostoen@vestre-toten.kommune.no

SFO-leder: Gunhild Sandvold
Telefon SFO: 61 15 37 45

Helsesykepleiere:
Rannveig Helle: 468 10 7 40

Korta skole

Adresse: Korta skoleveg 30, 2830 Raufoss
Telefon: 61 15 37 30
E-post: korta.skole@vestre-toten.kommune.no

Hjemmeside: Korta skole

Rektor: Øyvinn Langseth Gulbrandsen

SFO-leder: Monica Gonstad
Telefon SFO: 61 15 37 35

Helsesykepleiere:
Synnøve Elvesveen: 901 09 755
Rannveig Wiklund Helle: 468 10 740

Raufoss skole

Adresse: Nysethvegen 19, 2830 Raufoss
Telefon: 61 15 37 70
E-post: raufoss.barneskole@vestre-toten.kommune.no

Hjemmeside: Raufoss skole

Rektor: Geir Westby Larson

SFO-leder: Astrid Kjeilen
Telefon SFO-kontor: 61 15 37 75
Hovednummer SFO: 61 15 37 87

Helsesykepleiere:
Mette Cecilie Bratland: 994 33 833
Ingunn Grønland: 917 35 752

Reinsvoll skole

Adresse: Frøsakervegen 21, 2840 Reinsvoll
Telefon: 61 15 37 00
E-post: reinsvoll.barneskole@vestre-toten.kommune.no

Hjemmeside: Reinsvoll skole

Rektor: Kari-Ann Slåttsveen

SFO-leder: Sigurd Evensen
Telefon SFO: 61 15 37 20

Helsesykepleiere:
Mette Cecilie Bratland, tlf. 994 33 833
Rannveig Helle, tlf. 468 10 740

Thune skole

Adresse: Einavegen 915, 2843 Eina
Telefon.: 61 15 35 70
E-post: thune.skole@vestre-toten.kommune.no

Hjemmeside: Thune skole

Rektor: Anne Merete Grønvold Taasen
Tlf: 61 15 35 71

SFO-leder: Carola Johansson
Telefon SFO: 469 50 618

Helsesykepleiere:
Mette Cecilie Bratland: 994 33 833
Ingunn Grønland: 917 35 752

Ungdomsskoler i Vestre Toten

Vestre Toten ungdomsskole

Adresse: Prøvenvegen 59, 2833 Raufoss
Telefon: 61 19 45 00 
E-post: vestretoten.ungdomsskole@vestre-toten.kommune.no

Hjemmeside: Vestre Toten ungdomsskole

Rektor: Hanne Marken
Telefon/mobil: 480 72 361
Epost: hanne.marken@vestre-toten.kommune.no

Helsesykepleier:
Linn Merethe Jøstne: 482 95 877

Skolefritidsordning (SFO)

SFO har egen presentasjonsside, den finner man ved å følge denne lenken.

Skolestart 2020

Alle elever ønskes vel møtt til nytt skoleår mandag 17. august 2020.

Skoleruta

Kalenderoversikt for det aktuelle skoleår

Skoleskyss

Orientering om skoleskyss, Vestre Toten kommune

Tjenestebeskrivelser

Tjenestebeskrivelser med fyldig informasjon, retningslinjer, skjemaer og nedlastbare vedlegg finner man ved å følge denne lenken.


Publisert: 13.06.2016 09:52
Sist endret: 10.08.2020 13:35