Grunnskoler i Vestre Toten kommune

Innhold

Arbeidsområde og organisering

Vestre Toten har fem barneskoler med skolefritidsordning (SFO) og en ungdomsskole. Grunnskoletjenesten er administrativ enhet for grunnskolene (barneskoler / ungdomsskoler), og pedagogisk-psykologisk senter (pedagogisk-psykologisk tjeneste og spesialpedagogisk team)

Skolekontoret i Vestre Toten kommune
  • Sentralbord skolekontoret
    Tlf. 61 15 33 60
  • Konsulent Mona H. Strande
  • Konsulent Rita Amundsen
  • Konsulent Erik Ellingsen
  • Konsulent Kari Leander
  • Konsulent Hilde Brovold
  • Pedagogisk konsulent Tove Randi Skjelkvåle
  • IKT-veileder Erik Hørthe

Barneskoler i Vestre Toten

Bøverbru skole

Adresse: Skolevegen 10, 2846 Bøverbru
Telefon: 61 15 37 40
E-post: boeverbru.skole@vestre-toten.kommune.no

Hjemmeside: Bøverbru skole

Rektor: Arne Døving Røstøen
Telefon: 61 15 37 43 - Mobil: 997 70 129
Epost: arne.rostoen@vestre-toten.kommune.no

SFO-leder: Gunhild Sandvold
Telefon SFO: 61 15 37 45

Helsesykepleiere:
Rannveig Helle: 468 10 7 40

Korta skole

Adresse: Korta skoleveg 30, 2830 Raufoss
Telefon: 61 15 37 30
E-post: korta.skole@vestre-toten.kommune.no

Hjemmeside: Korta skole

Rektor: Øyvinn Langseth Gulbrandsen

SFO-leder: Monica Gonstad
Telefon SFO: 61 15 37 35

Helsesykepleiere:
Synnøve Elvesveen: 901 09 755
Rannveig Wiklund Helle: 468 10 740

Raufoss skole

Adresse: Nysethvegen 19, 2830 Raufoss
Telefon: 61 15 37 70
E-post: raufoss.barneskole@vestre-toten.kommune.no

Hjemmeside: Raufoss skole

Rektor: Geir Westby Larson

SFO-leder: Astrid Kjeilen
Telefon SFO-kontor: 61 15 37 75
Hovednummer SFO: 61 15 37 87

Helsesykepleiere:
Mette Cecilie Bratland: 994 33 833
Ingunn Grønland: 917 35 752

Reinsvoll skole

Adresse: Frøsakervegen 21, 2840 Reinsvoll
Telefon: 61 15 37 00
E-post: reinsvoll.barneskole@vestre-toten.kommune.no

Hjemmeside: Reinsvoll skole

Rektor: Kari-Ann Slåttsveen

SFO-leder: Sigurd Evensen
Telefon SFO: 61 15 37 20

Helsesykepleiere:
Mette Cecilie Bratland, tlf. 994 33 833
Rannveig Helle, tlf. 468 10 740

Thune skole

Adresse: Einavegen 915, 2843 Eina
Telefon.: 61 15 35 70
E-post: thune.skole@vestre-toten.kommune.no

Hjemmeside: Thune skole

Rektor: Anne Merete Grønvold Taasen
Tlf: 61 15 35 71

SFO-leder: Carola Johansson
Telefon SFO: 469 50 618

Helsesykepleiere:
Mette Cecilie Bratland: 994 33 833
Ingunn Grønland: 917 35 752

Ungdomsskoler i Vestre Toten

Vestre Toten ungdomsskole

Adresse: Prøvenvegen 59, 2833 Raufoss
Telefon: 61 19 45 00 
E-post: vestretoten.ungdomsskole@vestre-toten.kommune.no

Hjemmeside: Vestre Toten ungdomsskole

Rektor: Hanne Marken
Telefon/mobil: 480 72 361
Epost: hanne.marken@vestre-toten.kommune.no

Helsesykepleier:
Linn Merethe Jøstne: 482 95 877

Skolefritidsordning (SFO)

SFO har egen presentasjonsside, den finner man ved å følge denne lenken.

Skoleruta

Kalenderoversikt for det aktuelle skoleår

Skoleskyss

Orientering om skoleskyss, Vestre Toten kommune

Tjenestebeskrivelser

Tjenestebeskrivelser med fyldig informasjon, retningslinjer, skjemaer og nedlastbare vedlegg finner man ved å følge denne lenken.


Publisert: 13.06.2016 09:52
Sist endret: 25.02.2020 10:04