Grunnskoler i Vestre Toten kommune

Innhold

Arbeidsområde og organisering

Vestre Toten har 5 barneskoler med skolefritidsordning (SFO) og 2 ungdomsskoler. Grunnskoletjenesten er administrativ enhet for grunnskolene (barneskoler / ungdomsskoler), og pedagogisk-psykologisk senter (pedagogisk-psykologisk tjeneste og spesialpedagogisk team)

Skolekontoret i Vestre Toten kommune
  • Konsulent og fungerende grunnskolesjef Mona H. Strande
  • Konsulent Rita Amundsen
  • Konsulent Erik Ellingsen
  • Konsulent Kari Leander
  • Pedagogisk konsulent Tove Randi Skjelkvåle
  • IKT-veileder Erik Hørthe

Barneskoler i Vestre Toten

Bøverbru skole

Adresse: Skolevegen 10, 2846 Bøverbru
Tlf: 61 15 37 40
E-post: boeverbru.skole@vestre-toten.kommune.no

Hjemmeside: Bøverbru skole

Rektor: Norunn O. Hanssen
Telefon rektors kontor: 61 15 37 43

SFO-leder: Gunhild Sandvold
Telefon SFO: 61 15 37 45

Korta skole

Adresse: Korta skoleveg 30, 2830 Raufoss
Tlf: 61 15 37 30
E-post: korta.skole@vestre-toten.kommune.no

Hjemmeside: Korta skole

Rektor: Øyvinn Langseth Gulbrandsen

SFO-leder: Monica Gonstad
Telefon SFO: 61 15 37 35

Raufoss skole

Adresse: Nysethvegen 19, 2830 Raufoss
Tlf: 61 15 37 70
E-post: raufoss.barneskole@vestre-toten.kommune.no

Hjemmeside: Raufoss skole

Rektor: Geir Westby Larson

SFO-leder: Astrid Kjeilen
Telefon SFO-kontor: 61 15 37 75
Hovednummer SFO: 61 15 37 87

Reinsvoll skole

Adresse: Frøsakervegen 21, 2840 Reinsvoll
Tlf: 61 15 37 00
E-post: reinsvoll.barneskole@vestre-toten.kommune.no

Hjemmeside: Reinsvoll skole

Rektor: Kari-Ann Slåttsveen

SFO-leder: Sigurd Evensen
Tlf SFO: 61 15 37 20

Thune skole

Adresse: Einavegen 915, 2843 Eina
Tlf.: 61 15 35 70
E-post: thune.skole@vestre-toten.kommune.no

Hjemmeside: Thune skole

Rektor: Anne Merete Grønvold Taasen
Tlf: 61 15 35 71

SFO-leder: Carola Johansson
Telefon SFO: 61 15 35 73 

Ungdomsskoler i Vestre Toten

Raufoss ungdomsskole

Adresse: Prøvenvegen 59, 2830 Raufoss
Tlf: 61 19 46 20
E-post: raufoss.ungdomsskole@vestre-toten.kommune.no

Hjemmeside: Raufoss ungdomsskole

Rektor, konstituert: Roger Karsrud

Reinsvoll ungdomsskole

Adr: Frøsakervegen 17, 2840 Reinsvoll
Tlf.: 61 19 45 00
E-post: reinsvoll.ungdomsskole@vestre-toten.kommune.no

Hjemmeside: Reinsvoll ungdomsskole

Rektor, konstituert: Gry Lundon Dahl

Vestre Toten ungdomsskole (fra august 2019)

Adresse: Prøvenvegen, 2830 Raufoss

Rektor: Hanne Marken Dalby
Telefon/mobil: 480 72 361
Epost: hanne.dalby@vestre-toten.kommune.no

Midlertidig nettside: Vestre Toten ungdomsskole - utbygging og framdriftsplan

Skolefritidsordning (SFO)

SFO har egen presentasjonsside, den finner man ved å følge denne lenken.

Skoleruta

Kalenderoversikt for det aktuelle skoleår

Skoleskyss

Orientering om skoleskyss, Vestre Toten kommune

Tjenestebeskrivelser

Tjenestebeskrivelser med fyldig informasjon, retningslinjer, skjemaer og nedlastbare vedlegg finner man ved å følge denne lenken.


Publisert: 13.06.2016 09:52
Sist endret: 13.06.2016 09:52