Veltmanåa barnehage

Innhold

Om barnehagen

Veltmanåa barnehage eies av Vestre Toten Kommune, og barnehagens administrasjon ligger under Vestre Toten Kommunes barnehagekontor. Barnehagen ble åpnet i 1976, da med 2 avdelinger. Senere er barnehagen bygget på 2 ganger, den siste gangen i 2002, da vi åpnet avdeling nr. 3. I tillegg fikk vi i 2013 et modulbygg satt opp på området vårt, der avdeling nr. 4 nå holder til.

De 4 avdelingene er:

PRESTEKRAGEN – som har barn i alderen 0-3 år.
BLÅVEISEN – som er ei søskengruppe, dvs at det både er små og store barn sammen, og alderssammensetningen vil variere fra år til år.
RØDKLØVER – som har barn i alderen 3-6 år.
SKOGSTJERNA – som har barn i alderen 3-6 år

Avdelingene har 9-18 plasser, men antall barn som hører til de forskjellige avdelingene vil variere etter alder og antall delte plasser. Vi tilbyr fra 60 % - 100 % plass.

Veltmanåa barnehage ligger sentralt til, midt i Raufoss. Det er kort avstand til det meste, og vi kan bruke både bibliotek og nærmiljøet aktivt. Vi har kort avstand til flotte naturområder og sammen med Trollskogen eier vi en lavvo. Den ligger i gangavstand til barnehagen, og er et flott turmål for små og store føtter.

I følge barnehageloven skal hver barnehage ha en styrer som har den daglige ledelsen av virksomheten. På hver avdeling består grunnbemanningen av 1-2 stillinger sompedagogisk leder og 1-2 stillinger som assistent / barne- og ungdomsarbeider. I tillegg kan det være ansatt spesialpedagog, ekstra assistent og / eller støttepedagog.

Lederens side

Vi ønsker at Veltmanåa barnehage skal være et godt sted å være for barn, foreldre og personalet.

Vår visjon er:
«Veltmanåa barnehage – i vår hage blomstrer det hele året»

Alle barn er unike og like mye verdt. De har alle iboende muligheter til utvikling, de er sosiale, lærevillige og undrende.
Hos oss er barna i fokus, og vi møter dem med åpenhet, respekt og anerkjennelse. Vi gir et likeverdig tilbud utfra barnets behov og forutsetninger og har i tillegg fokus på samhandling og samspill.

Vi er en flott gjeng med personalet, og mange av oss har jobbet i Veltmanåa eller i andre barnehager i mange år, - og vi trives i jobben vår! Gjennom holdningsskapende arbeid, ulik kursing og med bevisst jobbing med personalsamarbeid er vi en barnehage som stadig er i utvikling, både faglig, som enkelt personer og som team.

Glede og humor er viktig for oss. Vi er opptatt av å fokusere på muligheter og det positive i hverdagen, vi vil si mer JA enn NEI. Vi ønsker et tett og nært samarbeid med dere foreldre. Det er dere som kjenner barnet best og sammen kan vi gjøre barnehagetiden til en positiv opplevelse for barnet.

Vi ønsker dere velkommen til oss.

Med vennlig hilsen
Mona Bråthen, styrer

Visjon, mål og metoder

Visjon Veltmanåa

Trykk på bildet for stor utgave i PDF-format.

Avdelinger

Velkommen til Skogstjerna

Vår avdeling har barn i alderen 3 til 6 år. Vi har 18 flotte barn; 11 gutter og 7 jenter.
Skogstjerna er i den eldste delen av bygget fra 1976. Avdelingen er delt opp i ett stort rom hvor vi har spisebord og aktiviteter ved bordene som kan være tegning, modelkitt, puslespill, perling og mange andre ting. Det er også to litt mindre rom. Disse rommene bytter vi litt på aktiviteter etter behov. Det ene rommet er nå legorom, mens det andre er bilrom.

Hverdagen på vår avdeling er preget av en fast dagsrytme med lek og aktiviteter på formiddagen og utelek etter lunsj. Vi har også andre faste aktiviteter som skogsturer, andre turer i nærmiljøet, samt besøk på biblioteket eller i Korterudvegen omsorgsboliger. Skogstjerna er en avdeling som er glad i å ta med barna utenfor barnehageområdet på turer.

For de eldste barna er det Regnbueklubb en gang i uka. I regnbueklubben jobbes det med skoleforberedende aktiviteter. De gjennomgår et opplegg som heter ”språksprell”, som barna vil møte igjen i 1.klasse. For de andre barna er det også aldersdelte grupper med aktiviteter.

Hver uke har vi to barn som er ”ukas barn”. Disse barna samarbeider med en voksen om praktiske oppgaver gjennom uka. Dette kan være dekking av bord til lunsj og lignende. De får også litt spesiell oppmerksomhet denne uka.

Vi er et engasjert og positivt personale som vil gjøre vårt beste for at ditt barn skal blomstre og trives her hos oss.

Velkommen til Blåveisen

Blåveisen er en søskenavdeling med barn fra 1-4 år. Vi har 18 herlige og aktive barn; 6 barn født i 2015, 7 barn født i 2016 og 5 barn født i 2017. Du møter også 6 blide og positive voksne. For oss er det viktig at små og store trives i et rolig miljø hvor trygghet, faste rutiner og forutsigbarhet preger hverdagen. Vi har i år valgt å dele gruppa i to mellom kl. 9.00 - 14.30. Dette for å skape trygghet og kunne tilby barna et tilpasset opplegg ut i fra alder.

Etter frokost har vi samlingsstund med ulike sanger og fortellinger. Vi bruker en del konkreter for å formidle temaer og lignende på en enkel måte, noe som utvider begrepsforståelsen og innlæring av nye begreper. Noen samlinger har vi felles med jevnaldrende barn fra andre avdelinger. Etter samlingsstund er det tid for lek. De yngste barna er ute på formiddagen, mens de eldste er ute etter lunsj. Både sykler, sandkasse og huske er populære aktiviteter ute, og når snøen kommer er det akebrett og lek i snøen som står i sentrum. Inne er duplo, biler, dukker og klosser mye brukt, og også bordaktiviteter som modelkitt og puslespill.

Etter lunsj er det godt for mange å sove litt i vogna si. De som ikke sover på dagtid får enten tilbud om mer utelek eller litt rolige aktiviteter inne. På ettermiddagen har vi et fruktmåltid, og etter det er vi klare for mer lek og kos.

Vi jobber med å utvikle barnas sosiale kompetanse gjennom lek, sosialt samspill, glede og humor. De eldste barna på avdelingen får etter hvert delta på aktiviteter sammen med barna på stor avdeling. Dette gjør at de blir godt kjent og at overgangen fra liten til stor avdeling blir mindre når den tid kommer.

Prestekragen

Velkommen til Prestekragen

På Prestekragen er det 10 glade og aktive barn i alderen 0-3 år. Det er en av småbarnsavdelingene våre. Vi har faste rutiner hver dag, med samling, måltider, soving og lek både ute og inne. Faste rutiner og gjentagelse er viktig for barn i denne alderen. Vi legger stor vekt på at barna skal bli trygge i barnehagen, og at de skal få tillit til de voksne og til hverandre. Trygghet er en forutsetning for at barna skal trives, kunne ta kontakt og samhandle med andre og utvikle seg. 

Avdelingen ligger i den eldste delen av bygget. Den består av garderobe, bad, avdeling/lekerom og soverom. I tillegg har vi veranda med tak hvor det er plass til vogner, for barn som skal sove ute.

Vi er et engasjert og humørfylt personale, som ønsker å gjøre vårt beste for at ditt barn skal trives og blomstre i barnehagen.

Velkommen til Rødkløver

Rødkløver er en storavdeling med barn fra 3-6 år. Avdelingen består av 19 barn fordelt på store og små. De voksne som jobber på Rødkløver er pedagogisk leder Madeleine, barne- og ungdomsarbeider Mona Helen, barnehagelærer Aud-Helen og ekstraassistent Mai Linda.

Vi ønsker å skape trygghet i gruppa og la barna få tid til å finne sin plass før vi utfordrer dem med ulike aktiviteter. Vi ser an dagene og tilpasser etter barnas behov. Samtidig har vi oppsatte aktiviteter sammen med andre som vi følger gjennom uken, blant annet samlinger og grupper.

Rødkløver har varierende dager med frilek og tilrettelagte aktiviteter. Regnbueklubb, lekegrupper og forskergruppe er på tirsdager. Onsdager går vi på tur, enten som helhet eller delte grupper. På torsdager har vi tilrettelagte aktiviteter og språkgrupper.

Regnbueklubben er for de som er født i 2013 og handler om skoleforberedende aktiviteter. Forskergrupper er for de som er født i 2014. De holder til på Skogstjerna og forsker på ulike temaer gjennom året. Lekegruppe handler om samspill og lek, den er for de som er født i 2015. De holder til på Rødkløver, men vil også være en del utendørs.

Ansatte

Ledelse

Mona Bråthen, styrer - 100 % stilling.
Eli Lønhaug, stedfortreder for styrer - 80 % stilling.

Blåveisen

Marte Solum, pedagogisk leder - 100 % stilling.
Lene Gullichsen, pedagogisk leder - 100 % stilling.
Karoline Buvik Lillestøl, barnehagelærer - 100 % stilling.
Tove Nilsen, assistent - 100 % stilling.
Astrid Tøftum, assistent - 100 % stilling.
Gro Anita Brustuen, assistent - 66,67 % stilling.

Prestekragen

Eli Lønhaug, pedagogisk leder - 80 % stilling.
Sissel Brobakken, barnehagelærer - 20 % stilling.
Linda Brekken, barne- og ungdomsarbeider - 100 % stilling.
Ingeborg Smedshammer, barne- og ungdomsarbeider - 100 % stilling.
Solveig Engen, lærling - 100 % stilling. (Solveig blir etter hvert også å treffe på andre avdelinger)

Rødkløver

Madeleine Kværnsvven, pedagogisk leder - 100 % stilling.
Aud-Helen Smedstuen barnehagelærer - 100 % stilling.
Mona Helen Haugstad, barne- og ungdomsarbeider - 100 % stilling.
Sissel Brobakken, barnehagelærer - 15 % stilling.
Mai Linda Kristiansen, ekstra assistent - 50 % stilling.

Skogstjerna

May Linn Skaar Dyrud, pedagogisk leder - 100 % stilling.
Maia Frøsaker, assistent - 100 % stilling.
Tonje Vespåsveen, assistent - 100 % stilling.
Sissel Brobakken, barnehagelærer - 15 % stilling.
Mai Linda Kristiansen, ekstra assistent - 32 % stilling.

I tillegg

Mai Britt Svendsen, fast vikar - 66,67 % stilling. 

Årsplan

Kalender

Barnehageåret går f.o.m. 1. august – t.o.m. 31. august og barnehagens åpningstid er kl. 06.30 - 16.30.

Barnehagen er stengt:

  • Julaften
  • Nyttårsaften
  • I påskeuken
  • 5 planleggingsdager

For barnehageåret 2018 / 2019 er det satt opp følgende planleggingsdager:

  • Fredag 7. september 2018
  • Torsdag 8. november 2018
  • Onsdag 2. januar 2019
  • Mandag 11. mars 2019
  • Fredag 31. mai 2019

Barnehagen er oppe hele sommeren. I løpet av barnehageåret skal barnet ha minst 4 uker ferie og derav 3 uker sammenhengende i perioden 20. juni til 20. august.
Barn som skal begynne på skolen har ikke plass etter 1. august, og må avvikle 3 uker sammenhengende ferie før 1. august.
Det vil bli utlevert lapp i løpet av april der dere skal gi beskjed om den ferien barnet skal ha.

Medisinering

Medisinering kvalitetsdokument - oppdatert januar 2016

Lover og retningslinjer

Informasjonsbrosjyre

Søke barnehageplass?

Søk barnehageplass


Publisert: 12.07.2016 12:10
Sist endret: 12.07.2016 12:10
Veltmanåa barnehage

Besøksadresse:

Idrettsvegen 1
2830 Raufoss

Postadresse:

Idrettsvegen 1
2830 Raufoss

Telefon: 61 15 97 60

Kontaktperson: Mona Bråthen

Telefon: 61 15 97 60