Eina barnehage

Innhold

Om barnehagen

Eina barnehage eies av Vestre Toten kommune, og ble åpnet 1. august 2007. Barnehagen ligger sentralt i Eina sentrum, men med kort vei både til skogen og til Einavannet.

Eina barnehage

Barnehagen har 3 avdelinger, Småtroll, Skogtroll og Lykketroll.

Småtroll er for barn i alderen 0-3 år og har 28 enheter, her er det 4 ansatte pr dag. Skogtroll og Lykketroll er for barn i alderen 3-6 år, og hver av avdelingene har 20 enheter og 3 ansatte pr. dag. 

Aldersinndelingen kan variere fra år til år etter behov.

Barnehagen er bygd med en åpen løsning slik at barna og de ansatte kan bevege seg fritt mellom avdelingene. Dørene er åpne den meste av tiden, og barna kan selv bestemme hvor og hvem de vil leke med. Vi jobber også mye i grupper satt sammen på tvers av avdelingene. Vi kan tilby alt fra 60 – 100 % plass, og prøver så langt det er mulig å tilfredsstille søkernes behov. 

Har du lyst må du gjerne stikke innom for å se hvor fint vi har det. Vi holder til i Skjelbreiavegen 6, rett ovenfor jernbanelinja på veien opp til Skjelbreia og Røyskattlia.

Bilder av barnehagen

Eina barnehage - logo 2019. Logodesign: Jørn Melnes Eina barnehage Eina barnehage Eina barnehage

Avdelinger 

Barnehagen har 3 avdelinger - Småtroll, Skogtroll og Lykketroll.

Småtroll er for barn i alderen 0-3 år og har 28 enheter, her er det 4 ansatte pr. dag. Skogtroll og Lykketroll er for barn i alderen 3-6 år, og hver av avdelingene har 20 enheter og 3 ansatte pr. dag. 

Ansatte i Eina barnehage

Ledelse
 • Hanne Gunn van Dijk, styrer - 100 % stilling.
Småtroll
 • Anita Dalby - pedagogisk leder - 100 % stilling ( er også stedfortreder for styrer)
 • Trude Neråsen Børthus - barnehagelærer - 100 % stilling
 • Kristin Grefsrud - barne- og ungdomsarbeider - 100 % stilling
 • Marianne Dybdal – barne- og ungdomsarbeider – 100 stilling
Lykketroll
 • Sigfrid G. Storengen - pedagogisk leder - 90 % stilling
 • Susanne Johansen - barnehagelærer - 100 % stilling
 • Eva Røstadstuen - barne- og ungdomsarbeider -100 % stilling
 • Marianne Hauglund - barne- og ungdomsarbeider - 100 % stilling
 • Irene S. Eriksen - assistent - 40 % stilling
Skogtroll

 

 • Monica S. Bjerkeengen - pedagogisk leder -100 % stilling
 • Anne Line Dæhlen – barnehagelærer - 20 % stilling
 • Eldbjørg Dotseth- barne- og ungdomsarbeider - 90 % stilling
 • Tone G. Pettersen - barne -og ungdomsarbeider - 80 % stilling

 

I tillegg
 • Anne Cecilie Østeng - fastvikar
 • Julius Ødegaard - vaktmester

Årsplan

Kalender

Barnehageåret går f.o.m. 1. august – t.o.m. 31. august og barnehagens åpningstid er kl. 06.30 - 16.30.

Barnehagen er stengt:

 • Julaften
 • Nyttårsaften
 • I påskeuken
 • 5 planleggingsdager

For barnehageåret 2018 / 2019 er det satt opp følgende planleggingsdager:

 • Fredag 7. september 2018
 • Torsdag 8. november 2018
 • Onsdag 2. januar 2019
 • Mandag 11. mars 2019
 • Fredag 31. mai 2019

Barnehagen er oppe hele sommeren. I løpet av barnehageåret skal barnet ha minst 4 uker ferie og derav 3 uker sammenhengende i perioden 20. juni til 20. august.
Barn som skal begynne på skolen har ikke plass etter 1. august, og må avvikle 3 uker sammenhengende ferie før 1. august.
Det vil bli utlevert lapp i løpet av april der dere skal gi beskjed om den ferien barnet skal ha.

Medisinering

Medisinering kvalitetsdokument - oppdatert januar 2016

Lover og retningslinjer

Informasjonsbrosjyre

Brosjyren inneholder:

 • Presentasjon av barnehagen
 • Styringsverk for barnehagen
 • Samarbeid
 • Praktiske opplysninger
 • Dagsrytme med en beskriverse av hverdagsaktivitetene våre
 • Syke barn i barnehagene i Vestre Toten kommune

 Denne brosjyren blir delt ut til de barna som får plass i barnehagen vår.

Søke barnehageplass?

Søk barnehageplass


Publisert: 12.07.2016 12:06
Sist endret: 12.07.2016 12:06
Eina barnehage

Besøksadresse:

Skjelbreiavegen 6
2843 Eina

Postadresse:

Skjelbreiavegen 6
2843 Eina

Telefon: 61 19 43 02

Kontaktperson: Hanne Gunn van Dijk

Telefon: 61 19 43 02

Eina barnehage eies av Vestre Toten kommune, og ble åpnet 1. august 2007. Barnehagen ligger sentralt i Eina sentrum, men med kort vei både til skogen og til Einavannet.