Vestre Toten på 45. plass i Kommunetesten 2019

11. februar 2019: Forbrukerrådet har testet 422 kommuner, og Vestre Toten scorer høyt på kommunikasjon om ulike kommunale tjenester og tilbud.

Innhold

Vestre Toten scorer høyt på dialog med innbyggerene

Forbrukerrådet har testet hvor gode kommunene er til å hjelpe folk som har spørsmål om ulike kommunale tjenester. Alle 422 kommunene er testet, på til sammen nesten 30 000 opplysninger via telefon, e-post og nettsider. Vestre Toten kommune fikk 63,3 poeng, noe som er 3. plass i fylket og 45. plass i Norge.

Vestre Toten på 45. plass på Kommunetesten 2019. Illustrasjonsfoto: Forbrukerrådet

Alle resultatene i kommunetesten finner man her:

Om metoden

Forbrukerrådet har testet hvor godt kommunene kommuniserer opplysninger om ulike tjenester og tilbud. For å få et realistisk inntrykk av hvordan folk blir møtt, har testmedarbeiderne stilt spørsmål som om de var privatpersoner. Det ble søkt informasjon om skolefritidsordningen, byggesaksbehandling og muligheten for å få fast hjemmehjelp. Svarene ble vurdert etter hurtighet og relevans.

Forbrukerrådet har testet samtlige 422 kommuner i Norge på til sammen 29 000 spørsmål. Det har blitt sendt tre separate e-poster, og ringt to telefonsamtaler til hver kommune. I tillegg har det blitt lett etter 24 forskjellige informasjonselement på hver kommunes nettside på både mobil og stasjonær datamaskin.

  • Kommunetesten 2019 (ekstern lenke - forbrukerradet.no)
  • Her finner du mer om hvordan Forbrukerrådet har gjennomført kommunetesten i 2019 (ekstern lenke - forbrukerradet.no)

Poenggivning

Resultatene er satt sammen til et vektet gjennomsnitt, slik at noen henvendelser teller mer enn andre. Tekniske tjenester veier tyngst, med 35 prosent. Pleie og omsorg veier 25 prosent, helse 7,5 prosent, barn og skole 20 prosent, og diverse informasjonstjenester 12,5 prosent.

Hvem som står bak

Kommunetesten 2019 er utarbeidet av Forbrukerrådets faggruppe for offentlig tjenester og Forbrukerrådets fakta- og analysegruppe. Undersøkelsen er gjennomført av SeeYou på oppdrag av Forbrukerrådet.


Publisert: 11.02.2019 09:55
Sist endret: 11.02.2019 09:55