Vestre Toten kommune digitaliserer utsendelse av faktura

Kommunen digitaliserer utsendelse av faktura, og endringen vil tre i kraft fra og med 27. april 2021

Innhold

Digitalisering av utgående faktura til kunder

Vestre Toten kommune er i ferd med å gjennomgå sine tjenester med sikte på økt bruk av digitale verktøy.  Dette gjøres for å effektivisere og redusere kostnader. 

Endringen vil tre i kraft fra og med 27. april 2021.

Hvilke konsekvenser har dette for deg som fakturamottaker?

Faktura forsøkes sendes i følgende rekkefølge:

  • Avtalegiro eller eFaktura
  • E-Faktura via Vipps
  • DigiPost/eBoks
  • E-post
  • Brevpost

Innbyggerinnsyn

Informasjon om dine fakturaer og din eiendom finner du på vår hjemmeside under «Min side». Pålogging via ID-porten.

Min side, Vestre Toten kommune

Fakturadistribusjon fungerer på følgende måte:

Avtalegiro/eFaktura
Hvis du allerede har en avtalegiro- eller efaktura-avtale med Vestre Toten kommune, vil du fortsette å motta faktura som avtalegiro eller efaktura.  Du behøver ikke å foreta deg noe.

e-Faktura via Vipps
Dette forutsetter at du benytter Vipps og at du har aktivert tjenesten Vipps faktura. Merk: Dette må du styre selv i dine innstillinger i Vippsappen.

Faktura i DigiPost / eBoks
Dette forutsetter at du har en digital postkasse (DigiPost eller eBoks).

Faktura som vedlegg i e-post
Dette forutsetter at du er registrert med en gyldig e-postadresse i Vestre Toten kommune sitt kunderegister. Du kan sjekke dette selv via «Min side» og eventuelt gjøre nødvendige endringer.

Tilbud om å inngå efaktura-avtale
Hvis du er registrert med en gyldig e-postadresse i kommunens register, vil du motta en e-post med tilbud om å inngå efaktura-avtale med Vestre Toten kommune.

E-posten inneholder en lenke som du må klikke på for å aktivere en slik avtale. Hvis du ikke ønsker å inngå slik avtale, kan du bare slette denne e-posten. Hvis du allerede har slik avtale med kommunen, får du ingen e-post.

Faktura sendes til forretningsfører eller andre mottakere enn deg selv
Har du i dag en forretningsfører som mottar faktura på vegne av deg eller annen mottaker, vil de nye distribusjonsformene (Digital postkasse innbygger) overstyres hvis kunden er registrert med personnummer. Da sendes faktura til kunden istedenfor “annen mottaker”?

Dersom fakturaen skal sendes til verge, ektefelle, barn eller regnskapsfører, ta kontakt med oss og vi vil hjelpe deg. Er det ikke mulig å sende fakturaene digitalt, blir fakturaen sendt som brevpost.

Brevgiro
Betaler du via brevgiro, må du benytte en tom bankgiroblankett, fylle ut nødvendig informasjon som du finner på den tilsendte.

: - beløp, - betalerens bankkontonummer, - betalt av, -betalt til, - kundeidentifikasjon (KID), -kroner og øre, - til konto.

Eventuelt kan du sende hele fakturaen med følgesedel fra din bank. Sjekk dette med din bank (kan medføre ekstra kostnader).


Vi anbefaler deg derfor å tegne avtalegiro med Vestre Toten kommune.

Aktuell informasjon og aktuelle lenker

 
Visma: Kommunikasjonsvideo til innbyggerne (youtube.com)


Publisert: 27.04.2021 10:40
Sist endret: 27.04.2021 10:40