Svært vellykket omstillingsarbeid i Vestre Toten

Oxford Research: «Omstillingsprogrammet i Vestre Toten har vært meget vellykket». Det samme kunngjøres i en pressemelding fra Kommunaldepartementet.

Innhold

Eksempel til etterfølgelse

Bare ros til Vestre Toten - Faksimile: OA. Foto: Terje Nilsen/OA

Omstillingsprogrammet i Vestre Toten ble avsluttet ved nyttår. Nå er programmet evaluert av analyseselskapet Oxford Research på oppdrag fra Innovasjon Norge. Evalueringen faller svært positivt ut for Vestre Totens program. I rapporten heter det bl.a. at «Oxford Research mener at Omstillingsprogrammet i Vestre Toten har vært meget vellykket».

Senioranalytiker André Flatnes fra Oxford Research har hatt hovedansvaret for utarbeidelse av rapporten. Han begrunner sin vurdering med at programmet har gitt meget betydelige bidrag til sysselsettingen ved at det har medvirket til ca. 180 nye og sikrede arbeidsplasser.

Han peker også på at programmets organisering og arbeidsform har vært hensiktsmessig og et eksempel til etterfølgelse. «Vestre Toten kommune er en kommune i utvikling og vekst» oppsummerer Flatnes. Dette bekreftes av helt nye tall for sysselsettingen som viser en vekst i sysselsettingen på 230 arbeidsplasser i 2017.

Statssekretær Anne-Karin Olli fra Kommunal og Moderniseringsdepartementet deltok i det såkalte læringsseminaret som ble avviklet på Raufoss nylig. Hun var imponert over arbeid og resultater, og over at Vestre Toten også har tenkt regionalt i gjennomføringen. Statsråd Monica Mæland har på sin side omtalt saken i en pressemelding fra departementet. «Evnen til å omstille seg er helt avgjørende for å kunne overleve i et globalt marked. Nå håper jeg andre kan lære av Vestre Toten» sier Mæland.

Sluttrapporten fra programmet er tidligere presentert på hjemmesidene. Det er gledelig at evalueringen i stor grad bekrefter resultater og konklusjoner fra denne.

Pressemelding og media

  • Oppland Arbeiderblad presenterte 19. april 2018 en reportasje fra læringsseminaret som kan leses ved å følge denne lenken.(ekstern lenke - oa.no)
  • Nyhetsinnslag NRK TV, Østnytt. Det inneholder bl.a et intervju med ordfører og styreleder i programmet, Leif Waarum. Innslaget finner man her (ekstern lenke - nrk.no)
  • Ved å følge denne lenken finner man evalueringsrapporten fra Oxford Research i sin helhet.
  • Pressemelding fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet «Vellykket omstillingsarbeid i Vestre Toten» kan leses i presentasjonen under.
Pressemelding | Dato: 16.04.2018 | Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Pressemelding: Vellykket omstillingsarbeid i Vestre Toten

– Evnen til å omstille seg er helt avgjørende for å kunne overleve i et globalt marked. Nå håper jeg andre kan lære av Vestre Toten, sier Kommunal- moderniseringsminister Monica Mæland.

Industrien i Vestre Toten ble hardt rammet etter finanskrisen i 2008. Mer enn 550 arbeidsplasser i Raufoss industripark gikk tapt på kort tid. Mye av virksomheten er eksportrettet, og spesielt bildelindustrien merket nedgang i etterspørselen. Om lag 20 prosent av industriarbeidsplassene i kommunen forsvant i 2008-2009.

180 nye arbeidsplasser
Gjennom et vellykket omstillingsprogram har kommunen og næringslivet i årene etter finanskrisen klart å skape 180 nye arbeidsplasser.

Flertallet av de nye arbeidsplassene kommer fra nyskapende arbeid i allerede etablerte bedrifter, såkalt intraprenørskap. Det har også blitt etablert nye bedrifter innenfor blant annet automasjon og robotisering, våpenlagerinnredninger til forsvaret, og avansert 3d-printing.

Resultatet fra omstillingsarbeidet får god omtale i en evalueringsrapport fra Oxford Research, som er skrevet på oppdrag fra Innovasjon Norge. Kommunal- moderniseringsminister Monica Mæland ønsker nå at andre skal lære av erfaringene fra Vestre Toten.

– Det å miste jobben er alvorlig for de menneskene, familiene og kommunene det gjelder. Derfor er det gledelig å se at et godt omstillingsarbeid har ført til nye arbeidsplasser. Et konkurransedyktig næringsliv vil bidra til flere arbeidsplasser i framtiden, sier Mæland.

Styrket kompetanse i kommunen
Budsjettet for omstillingsprogrammet var på om lag 22 millioner kroner. Arbeidet har involvert aktører innenfor næringslivet, Innovasjon Norge, Vestre Toten kommune, Oppland fylkeskommune og kompetanseaktører.

Evalueringen av omstillingsprogrammet viser at kommunen har styrket sin kompetanse som tilrettelegger for næringsutvikling. Blant annet er det nå etablert et regionalt næringsutviklingssamarbeid der arbeidsformen fra omstillingsprogrammet videreføres.

Lokalt engasjement
– Jeg opplever at både det lokale næringslivet og lokalsamfunnet forsto nødvendigheten av å raskt kunne omstille seg, sier Kommunal- moderniseringsminister Monica Mæland.

– Kommunen har også spilt en viktig rolle i omstillingsarbeidet. Det illustrerer viktigheten av at hele lokalsamfunnet involveres når kriser oppstår, sier Mæland.

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00

Næring og omstilling i Vestre Toten

  • Hele seksjonen Næring og omstilling med artikler, informasjon, prosjekter og analyser finner man som egen boks på forsiden eller ved å følge denne lenken.

Publisert: 20.04.2018 13:17
Sist endret: 20.04.2018 13:17