Vannmåleravlesning, Vestre Toten kommune

Vestre Toten kommune tar fra i år i bruk en ny metode for å registrere målerstand på vannmålere. Se her for veiledning for registering av vannmålerstand.

Innhold

Vannmåleravlesning

Vestre Toten kommune tar fra i år i bruk en ny metode for å registrere målerstand på vannmålere. Dette betyr at det vil sendes ut SMS og/eller nye avlesningskort om vannmåleravlesning.

Avlesning av vannmålerstand kan enkelt sendes inn ved å svare på SMS eller gå inn på leseav.no. Alternativt kan man fylle ut målerstand på mottatt avlesningskort, og returnere dette til kommunen pr. post.

Hvordan rapportere vannmålerstanden

Det er mulig å rapportere vannmålerstanden på 3 måter:

 1. Via mottatt SMS.
 2. Via tilsendt avlesingskort med kode: Gå inn på nettstedet www.leseav.no.
 3. Via tilsendt avlesningskort: Sendes i posten. Kommunes postadresse er PB. 84, 2831 Raufoss. Abonnenter som ikke nås med SMS, vil motta avlesningskort i posten. 

Slik får du registrert din avlesning via SMS

 • Vannmåleravlesning: Slik får du registrert din avlesning via SMSÅ melde inn vannmålerstanden via SMS er enkelt.
 • Du skriver bare avlest tall (målerstanden).
  Ingenting annet enn det, og trykker send.
 • Frist for å lese av vannmåleren framkommer i
  SMS-varselet du har mottatt.

Slik gjør du for å sende avlesning med SMS

 • Svar på mottatt SMS fra Vestre Toten kommune ved å oppgi 
  kun tall. Ingenting annet.
 • Begynn avlesningen fra venstre. Tall bak komma eller røde tall
  skal ikke tas med.
 • Når du har svart på mottatt SMS med avlest målerstand, vil du
  motta en kvittering med målt forbruk siden forrige avlest målerstand.
 • Er du registrert som mottaker av varsel for flere vannmålere, vil
  du motta SMS-varsel per vannmåler.
 • Pass på at du svarer med vannmålerstand for korrekt måler!
 • Sjekk vannmålernummeret i mottatt SMS mot vannmålernummeret
  på måleren du leser av.
 • Om du ikke klarer å svare på SMS innen fristen, vil vi sende et
  avlesingskort til deg i posten (se mer info om dette under avsnittet om avlesningskort (se under)

Slik får du registrert din avlesning på internett

 • Gå inn på www.leseav.no.
 • Legg inn koden (6 tegn) for å knytte registreringen til rett vannmåler.
 • Sjekk at du leser av korrekt vannmåler ved å sammenligne vannmålernummeret på mottatt avlesningskort mot nummeret på vannmåleren.
 • Skriv inn målerstand. Registrer kun de sorte og hvite tallene i telleverket. Tall etter komma eller røde tall skal ikke tas med. 
 • Dersom du har mottatt avlesningskort i år og ønsker SMS-varsel neste år, vil det være mulig å oppgi mobiltelefonnummeret.

Vannmåleravlesning: Slik får du registrert din avlesning på internett

Slik får du registrert din avlesning med svarslipp

 • Fyll inn avlest målerstand i feltet. Ikke ta med tall etter komma eller røde tall.
 • Dersom du ikke har mottatt SMS-varsel om avlesning i år og ønsker dette, skriver du inn mobilnummeret på svarslippen.
 • Utfylt svarslipp sendes i posten til Vestre Toten kommune, PB 84, 2831 Raufoss

Vannmåleravlesning: Slik får du registrert din avlesning med svarslipp

Annet om registrering

 • Registrerer du feil målerstand første gang, via SMS og/eller Internett, kan du foreta registrering på nytt med korrekt målerstand. Den siste rapporterte vannmålerstanden er gjeldende.
 • Mottar vi ikke avlesning innen fristen, vil vannforbruket bli stipulert ut ifra tidligere målerstand.

Registrering av mobiltelefonnummer

Det finnes flere offentlige registre hvor du kan registrere ditt mobiltelefonnummer.
Her er to alternativer du kan bruke for å registrere ditt mobiltelefonnummer;

Bedrifter

Bedrifter må registrere nøkkelpersoner ved å gå inn på www.varslemeg.no, telefonnummer til bedrifter kan ikke hentes fra andre kanaler.

Ved feil

Dersom du mottar en SMS som du mener er sendt til deg ved en feil, ber vi deg om ikke å svare på den. I tillegg må du sjekke dine opplysninger i offentlige registre og hos 1881.

Du kan ikke varsle om feil ved å svare på SMS-meldingen du har fått. SMS som sendes ut kan ikke besvares med annet enn tall og er derfor ingen kommunikasjonskanal. Spørsmål om vannmåleravlesing må rettes til post@vestre-toten.kommune.no, eller ved å sende brev til kommunen.

Spørsmål om vannmåleravlesing besvares ikke på telefon. I perioden med vannmåleravlesing må de ansatte jobbe systematisk og har ikke kapasitet til å motta telefonsamtaler. Alle e-poster og brev vil bli besvart i den rekkefølge de er innkommet.

Digital kommunikasjon og offentlig forvaltning

Tjenesten er i tråd med sentrale retningslinjer for å ta i bruk digital kommunikasjon direkte til person(er) som har et forhold til den aktuelle eiendommen.

 • Informasjonen i registeret kan benyttes i forbindelse med saksbehandling og utføring av forvaltningsoppgaver for øvrig, jf. eForvaltningsforskriften § 29 andre ledd.

På regjeringen.no er det en presisering av innholdet som i 2014 la grunnlaget for offentlig forvalting at hovedregelen nå er digital kommunikasjon (SMS/e-post).

Varsel om vannmåleravlesning er kun en påminnelse om plikten en abonnent har ved å være tilknyttet offentlig vann eller avløp.

Når en abonnent har vannmåler, er abonnenten forpliktet til å sende inn avlesning. Det å hente inn avlesning for å få rett avregning på vann og eller avløps gebyrer er en ren forvaltningsoppgave, og er ikke underlagt noe enkeltvedtak eller av slik viktighet som kan medføre at man kan reservere seg mot dette.


Publisert: 24.11.2021 10:35
Sist endret: 24.11.2021 10:35