Vannmåleravlesning

Vannmålerkort er nå sendt ut med posten eller via SMS / e-post for deg som valgte det ved fjorårets avlesning.

Innhold

Vannmålerkort er nå sendt ut med posten eller via SMS / e-post. Fristen for å lese av og melde inn målerstanden er 22. desember 2018.

Slik leser du av
Kort for vannmåleravlesning blir sendt ut til huseiere i månedsskiftet november/desember hvert år. På kortet finner du den informasjonen du trenger for å kunne melde inn målerstanden. 

Les av alle tallene på svart bunn. Ta også med nullene. Du skal ikke lese av de tallene som er på rød bunn.

  • Registrering på nett
  • Registrering på telefon: 21 95 29 37
  • Registrering på svarslipp som sendes i posten

Lenke til registrering finner du også under navigasjonsboksene Snarvei og Teknisk, plan og eiendom på forsiden. Dersom du valgte å få tilsendt avlesning på SMS eller e-post i fjor, klikker du på linken i denne og registrerer vannmålerstanden direkte fra din mobil/nettbrett eller pc.

Ha kontroll med vannforbruket
Det er mange steder du kan spare på vannet. Trenger vannet renne når du pusser tenner? Kan du ha kaldt vann i mugge i kjøleskapet? Trenger plenen å holdes grønn?

Har du større forbruk enn forventet, så bør du finne årsaken. En dryppende kran, en lekkasje eller et rennende toalett kan fort bli dyrt.


Publisert: 28.11.2018 12:48
Sist endret: 28.11.2018 14:44