Aksjon før skolestart - Klipp hekken!

Trygg Trafikk oppfordrer: Små barn på skoleveien blir lett usynlige bak vegetasjon. Klipp hekker og busker i god tid før skolestart.

Innhold

Skolestart og trafikksikkerhet

Vegetasjon som hindrer sikten kan føre til farlige situasjoner i trafikken. Folk som bor langs trafikkerte veier må klippe hekker og busker på eiendommene sine - av hensyn til egen og andres sikkerhet.

Skolestart og trafikksikkerhet 2019. Foto: Trygg Trafikk

- Neste uke starter ungene på skolen igjen og vi i ønsker at flest mulig skal gå og sykle, sier David Tofthagen i Trygg Trafikk Oppland.

Høye, tette hekker ved avkjørsler eller store greiner som henger ut i veikryss gjør det svært uoversiktlig for både bilister, syklister og gående. Dette er en økende utfordring nå i sommermånedene. 

Tilsvarende må både kommunen og Statens vegvesen «finne fram igjen» trafikkskiltene sine langs veiene som i mange tilfeller har blitt tildekket av vegetasjon i løpet av de siste månedene.

Klipp hekken

- Å sørge for fri sikt langs veiene er så viktig at ansvarsforholdene er nedfelt i vegloven. Det er du som bor langs veien som er ansvarlig for å klippe hekk og busker på eiendommen din slik at det er god sikt ved veikryss og ved avkjørselen. Mange må også krysse gang- og sykkelvei for å kjøre ut på bilveien. Da er det spesielt viktig at hekker, trær eller gjerder ikke hindrer sikten, slik at du oppdager andre trafikanter i tide til å stoppe, sier Tofthagen.

Maks en halv meter høy hekk

- Når du står fire meter inn i avkjørselen din skal du ha minst 20 meter fri sikt i hver retning langs gang- og sykkelveien. Hekk og gjerde skal heller ikke være høyere enn 50 centimeter ved avkjørselen din.

Nå håper Trygg Trafikk at folk flest tar en titt på egen eiendom og bidrar til felleskapet gjennom en tryggere trafikkavvikling for alle. Og vi i Trygg Trafikk er ikke minst opptatt av barn og ungdom på skolevei, avslutter David Tofthagen

Kontakt og media

Trygg Trafikk 
Industrigata 1
2619 Lillehammer

Postadresse:
Postboks 1101 Nordre Ål
2605 Lillehammer


Publisert: 14.08.2019 12:19
Sist endret: 14.08.2019 13:05