Aksjon før skolestart: Klipp hekken!

Barn på skoleveien blir lett usynlige bak vegetasjon. Klipp hekker og busker i god tid før skolestart mandag 21. august.

Innhold

Skolestart og trafikksikkerhet

Skolestart og trafikksikkerhet. Foto: Schjelderup/Trygg Trafikk

Vegetasjon som hindrer sikten kan føre til farlige situasjoner i trafikken. Folk som bor langs trafikkerte veier må klippe hekker og busker på eiendommene sine - av hensyn til egen og andres sikkerhet. Mandag 21. august er det skolestart og det er ønskelig at flest mulig skal gå og sykle.

Høye, tette hekker ved avkjørsler eller store greiner som henger ut i veikryss gjør det svært uoversiktlig for både bilister, syklister og gående. Dette er en økende utfordring nå i sommermånedene.

Klipp hekker og busker

Klipp hekker og busker ved eiendommen din, slik at bilistene ikke overser syklister og gående. Om du eier eller disponerer en eiendom med avkjørsel til vei eller gang- og sykkelvei, har du ansvar for å sørge for fri sikt ved din avkjørsel og mot veikryss.

Du må sørge for at gjerder og beplantning er så lav at alle kan gå, sykle og kjøre trygt forbi eiendommen din.

Maks en halv meter høy hekk

Når avkjørselen din krysser gang- og sykkelvei eller munner ut i veien må høyden på hekk (og gjerde) ikke overstige 0,5 meter over gateplan i frisiktsonen eller på gateplan. Les mer om dette på Statens vegvesen sin nettside

Vestre Toten - en trafikksikker kommune

Vestre Toten kommune håper at folk flest tar en titt på egen eiendom og bidrar til fellesskapet gjennom en tryggere trafikkavvikling for alle.

Kontakt og media

Teknisk driftsavdeling, Vestre Toten kommune

Trygg Trafikk 


Publisert: 18.08.2023 09:00
Sist endret: 18.08.2023 09:37