Skolestart 2022

Alle elever ønskes vel møtt til nytt skoleår mandag 15. august. Oppmøteoversikt og praktisk informasjon finner man her.

Innhold

Barnetrinnet

Skolestart høsten 2022 - Vestre Toten kommune. Illustrasjon: Shutterstock

Bøverbru skole

  • Klokken 08.15: 2.-7. trinn møter ute
  • Klokken 09.00: 1. trinn møter på lekeområdet bak skolen

Korta skole

  • Klokken 08.30: 2.-7. trinn
  • Klokken 09.00: 1. trinn møter ute ved amfiet

Raufoss skole

  • Klokken 08.30: 2.-7. trinn møter på vanlig oppstillingsplass
  • Klokken 09.00: 1. trinn møter foran skulpturen

Reinsvoll skole

  • Klokken 08.15: 2.-7. trinn
  • Klokken 09.00: 1. trinn

Alle skolens elever møter ved flaggstangen på skoleplassen.

Thune skole

  • Klokken 08.15: Alle trinn

Ungdomstrinnet

Vestre Toten ungdomsskole

  • Klokken 08.30: Alle trinn

Aktuell informasjon

De enkelte skolers nettsider og orientering om skolerute, skoleskyss, skolefritidsordning, skolehelsetjeneste og annen praktisk informasjon finner man under forsidefanen BARNEHAGE OG SKOLE eller ved å følge denne snarveien.

Et fint nytt skoleår ønskes. Foto: Vestre Toten kommune/Shutterstock

Et fint nytt skoleår ønskes. Foto: Vestre Toten kommune / Shutterstock


Publisert: 01.08.2022 00:05
Sist endret: 01.08.2022 00:36