Skolefritidsordningen (SFO) for 2019/2020

Skolekontoret minner om at søknadsfristen for plass i skolefritidsordningen er 1. april. Elektronisk søknadsskjema finner man her.

Innhold

Beskrivelse

Du kan søke om plass for barnet ditt i skolefritidsordning (SFO). Det er et tilbud før og etter skoletid til elever i 1. til 4. klasse og til elever med spesielle behov i 1. til 7. klasse.

Skolefritidsordning SFO - Vestre Toten kommune

Målgruppe

Elever i grunnskolen som er bosatt i kommunen.

Kriterier / vilkår

Alle som søker SFO-plass til ordinært opptak tildeles plass. Tildelt SFO-plass beholdes til barnet går ut 4. trinn dersom den ikke sies opp av foresatte. Dersom antall søknader er større enn det som er forsvarlig ut fra kapasiteten på skolens SFO-arealer, kan barn fra 4. trinn sies opp fra fastsatte kriterier.

Søknadsskjema

Vedtekter

Pris for tjenesten

Kommunestyret i Vestre Toten vedtok i sak 108/14 å øke foreldrebetalingen i SFO.

Dette fører til følgende satser fra 1. februar 2015:

Oppsigelse av SFO-plass


Publisert: 25.03.2019 08:51
Sist endret: 25.03.2019 08:51