Skatteetaten tar over kommunens skatteoppkreveroppgaver

Fra 1. november 2020 overtar Skatteetaten ansvaret for skatteoppkreveroppgavene som kommunen har i dag.

Innhold

Skatteetaten tar over kommunens skatteoppkreveroppgaver

Skatteetaten tar over kommunens skattekreveroppgaver fra 1. november 2020

Fra 1. november 2020 overtar Skatteetaten ansvaret for skatteoppkreveroppgavene som kommunen har i dag. 

Skatteetaten vil med dette få et helhetlig ansvar for fastsetting, innkreving og kontroll av skatter og avgifter. Etter denne datoen er det ikke lenger skatteoppkrever (kemner) i kommunen.

Oppgavene som overføres til Skatteetaten i november er blant annet behandling av restskatt, skattepenger til gode, tilleggsforskudd, forskuddstrekk, arbeidsgiveravgift, motregning og utleggstrekk knyttet til skattekrav, skatteattester og konto-/saldoutskrift for skatt og avgift.

Vennlig hilsen
Søndre Land og Vestre Toten kemnerkontor


Publisert: 15.10.2020 10:58
Sist endret: 15.10.2020 10:58