Retningslinjer for besøk i institusjoner og omsorgsboliger

Omsorgstjenesten orienterer: Her finner man retningslinjer og rutiner for besøk i institusjoner og omsorgsboliger. Oppdatert august 2021.

Innhold

Retningslinjer for besøk i institusjoner og omsorgsboliger

Vi ønsker at all kontakt mellom besøkende og pasienter/beboere i våre institusjoner og omsorgsboliger gjennomføres innenfor trygge rammer.

Selv om flesteparten av våre beboere og ansatte er vaksinerte er det allikevel viktig at smittevernregler følges for å unngå at Coronasmitte kommer inn på sykehjemmet/omsorgsboligene.

 • Det er ikke er nasjonalt råd om å bruke munnbind, men vi anbefaler at munnbind benyttes i fellesarealer og der avstand til andre ikke kan opprettholdes.
 • Besøkende oppfordres til å følge gjeldende nasjonale smittevernråd for befolkningen - FHI
 • Du kan ikke komme på besøk hvis du er syk eller er i hjemmekarantene.
 • Du kan komme på besøk hverdager, kvelder og helger, men vi ønsker å begrense besøkene under måltidene.
 • Beboere og pasienter kan dra på besøk eller tas med på tur, uten karanteneplikt, så lenge gjeldene smittevernanbefalinger følges.
 • Det anbefales fortsatt at antall nærkontakter er begrenset, (inntil 7).
 • Du bør holde minst en meters avstand til den du besøker, medarbeidere og andre beboere eller pasienter.
 • Fullvaksinerte beboere eller pasienter kan ha fysisk kontakt med andre fullvaksinerte.
 • Det legges alltid til rette for besøk og fysisk kontakt i livets sluttfase.

Rutiner ved besøk

I forkant av besøk
 • Alle besøk skal avtales med aktuell avdeling i forkant. Avtale gjelder tidspunkt, besøkslengde og antall besøkende.
 • For å ha oversikt over hvem som besøker avdelingen, slik at smittesporing kan gjennomføres på en effektiv måte, blir det gjennomført besøkskontroll.
 • Ansatte på avdelingen vil også stille noen spørsmål for å avklare smittestatus for besøkende.
 • Det er mulig å medbringe mat, gaver, blomster o.l.
 • Det er anbefalt at besøk foregår utendørs så langt det lar seg gjøre, men det er også mulig med besøk på beboers rom/leilighet og på besøksrom, (sykehjem).
 • Antall besøkende på rom/leilighet:
  - besøk inne på rom i institusjon, 2 person pr. Besøk.
  - besøk i leilighet i omsorgsbolig anbefales det å ikke være flere på besøk enn at det er mulig å holde 1 meter avstand.
  - besøk ute/inne på besøksrom, inntil 4-5 personer pr. besøk (maks 2 personer på besøksrom på Gimle sykehjem, (lille besøksrommet). På storstua i andre etasje, kan det være inntil fem besøkende.
Under besøket
 • Besøksvert/kontaktperson møter besøket ved inngangen og informerer om avdelingens gjeldende smitteverntiltak.
 • Besøkende fører seg inn i avdelingens besøksprotokoll. Alle besøkende oppfordres til å fylle ut egenerklæringsskjema, også for barn.
 • Alle som kommer på besøk må vaske hendene eller benytte desinfeksjonsmiddel før de går inn og når de går ut.
 • Besøkende går direkte til og fra stedet der besøket skal foregå, unngå å oppholde seg i fellesarealer.
 • Ansatte tar seg av desinfeksjon av besøksområde når besøket er ferdig.
 • Besøkende som får symptomer eller påvist covid-19 i etterkant av besøk skal straks opplyse/varsle avdelingen som en del av smittesporingen.
Ved besøk og tur ut fra institusjon/omsorgsbolig
 • Nærkontakter kan gjennomføre bilturer og kjøre til timeavtaler med pasienter/beboere. Pasienter og beboere kan reise på besøk utenfor avdelingen. Det er viktig at gjeldende nasjonale/lokale smittevernråd om avstand, sosial og fysisk kontakt følges.
 • Pasient/beboer skal vaske/sprite hender før og etter måltid, etter berøring av kontaktpunkter og ved tilbakekomst til avdelingen.
 • Det anbefales bruk av munnbind i situasjoner hvor det er vanskelig å holde avstand.


Det er viktig at pasient/beboer ikke unødig oppsøker steder/forsamlinger/sosiale sammenkomster for å unngå unødig risiko for smitte


Publisert: 03.02.2021 09:11
Sist endret: 11.08.2021 08:58