Resultatet av Europankonkurransen på Raufoss

Resultatet av verdens største plan- og arkitektkonkurranse Europan er klart - se vinner, finalister og konkurranseomtale her.

Innhold

Vinner av Europankonkurransen

Resultatet av Europankonkurransen på Raufoss er klart
Resultatene for Europan 15 på Raufoss blir presentert på en felles prisseremoni med de andre norske Europantomtene på DogA i Oslo 2. desember. Sewn Heart vant på Raufoss. Vinnerforslaget gir mulighet for en helhetlig, men trinnvis transformasjon fra ubebygde tomter og parkeringsplasser til et nytt bysentrum for fremtidens Raufoss.

Sewn Heart kombinerer et sett med dristige trekk. Togstasjonen flyttes, flere broer syr sammen industri og urbane områder, og det introverte kjøpesenteret åpnes opp. Prosjektet viser en fint gjennomtenkt urbanisme med små åpne plasser og nøye skalerte bygninger for en variert og blandet bruk. Distribusjonen av nye broer og offentlige rom bidrar til å koble tomten til omgivelsene. Juryen mener at den samlede effekten av forslaget støtter opp om utviklingen av en åpen by uten gjerder og utilgjengelige områder; trekk som i dag er til hinder for utviklingen.

Prosjektet omfavner en virkelighet etter oljen, og introduserer myk mobilitet, kompakt blandet byform og et finkornet nettverk for fotgjengerne, byjordbruk og fornybar energi. Ifølge juryen viser forslaget en solid forståelse av mulighetene som følger med befolkningsveksten, samtidig som de anerkjenner utfordringene som kan oppstå i transformasjonen fra industristed til en by med urbane kvaliteter. I Sewn Heart er ikke det offentlig rom foreslått som ett sted, det er snarere en fordeling av ulike typer steder og plasser i hele konkurranseområdet.

Juryen anser vinnerforslaget som en overbevisende tilnærming for en by på jakt etter sin identitet. Forslaget introduserer forbindelser som gir mulighet til å revitalisere tilstøtende områder som Storgata. Sewn Heart er ikke bare et forslag til konkurransetomten - den inneholder også en strategi for hvordan hele Raufoss kan revitaliseres, mener juryen. Prosjektet er tegnet av det spanske arkitektkontoret La Erreria.

Vestre Toten kommune vil møte vinnerne til et innledende møte 3. desember. Planen er da å lage et veikart for videre samarbeid mellom arkitektteamet og kommunen.
Tomtesøk for Europan 16 begynner i januar.

Vinner

  • Tittel: Sewn Heart
  • Team: La Errería* Office of Architecture + GAP Co.

Runner-up (2. PREMIE):

  • Tittel: This must be the place
  • Team: Jørgen Johan Tandberg og Andreas Kalstveit

Hedrende omtale:

  • Tittel: Today Tomorrow
  • Team: Amund Eggum Wangen, Sophie Fernet, Thyra Frederikke Grimstad og Bojana Barac

Kontaktinformasjon

For ytterligere informasjon ta kontakt med

  • Kjersti Flatråker, Vestre Toten kommune, telefon 61 15 34 30 / 959 89 552
  • Tone Berge, Europan Norge, telefon 402 23 019

Om Europan

Europan er verdens største plan- og arkitektkonkurranse for yngre arkitekter, landskapsarkitekter og planleggere.

Konkurransen arrangeres annethvert år med nærmere 50 deltakende byer i Europa. Stiftelsen Europan Norge
organiserer Europankonkurransen i Norge. I styret for Europan Norge sitter representanter fra Arkitekthøyskolen i
Oslo, Norges Teknisk-naturvitenskapelige Universitet, Bergen Arkitekthøgskole, Norske Arkitekters Landsforbund, Design og Arkitektur Norge og Universitetet for miljø- og biovitenskap. Kaleidoscope er sekretariat for Europan Norge.

Tomtesøket til Europan 16 starter snart, interesserte kommuner kan melde sin interesse allerede nå.


Publisert: 03.12.2019 10:30
Sist endret: 03.12.2019 10:30