Renovasjonsforskrift for Gjøvikregionen

Forskrift om renovasjon av husholdningsavfall for Gjøvik, Vestre Toten, Østre Toten, Nordre Land og Søndre Land kommuner

Innhold

Revidert forskrift om renovasjon av husholdningsavfall

Vestre Toten formannskap har i møte 18.11.20 vedtatt å sende ny forskrift om renovasjon av husholdningsavfall for Gjøvik, Østre Toten, Vestre Toten, Nordre Land og Søndre Land kommuner ut på offentlig høring.

Høringsperioden settes til 6 uker.

Høringsdokumentene er tilgjengelig ved å henvende seg til kommunenes resepsjon/servicetorg eller kommunenes hjemmeside.

Vedlegg

Bakgrunn

Horisont Miljøpark IKS, er et interkommunalt selskap eid av kommunene i Gjøvikregionen, som er organisert i henhold til lov om Interkommunale selskaper. Bakgrunn for forslag til revidert forskrift er Innlandet Revisjon IKS sin selskapskontroll i Horisont Miljøpark IKS som ble behandlet i de 5 kommunestyrene i 2019.

Revidert forskrift vil gjelde alle 5 kommuner i Gjøvikregionen.


Publisert: 19.02.2021 12:10
Sist endret: 19.02.2021 12:10