Registrering av små vannforsyningssystem

Mattilsynet frykter at den tørre sommeren kan medføre at flere blir syke av å drikke vann fra brønn og små drikkevannskilder. Registrer din brønn her.

Innhold

Private brønner skal registreres hos Mattilsynet

Mattilsynet og NGU trenger hjelp til å nå alle som har mindre, private drikkevannskilder. Mattilsynet er bekymret for at den tørre sommeren kan medføre at flere blir syke av å drikke vann fra små drikkevannskilder. De ber alle som har slik brønn om å sjekke kilden sin. Les mer om saken (ekstern lenke - nrk.no) og hjelp Mattilsynet med informasjon til de innbyggerne som har slike drikkevannskilder. Veiledning, informasjon og skjema finner man på Mattilsynets hjemmeside i lenken under:

Også Noregs geologiske undersøking (NGU) er bekymret for de små brønnene og for grunnvannreservene. De ber alle om å registrere seg i landets grunnvannsdatabase for å hjelpe til i kunnskapsdugnaden som skal gi oss bedre data og kunnskap til å håndtere drikkevannet vårt videre. Les mer om dette her (ekstern lenke - yr.no), og spre budskapet videre.

Brønner som gir drikkevann til mer enn en enkelt bolig eller fritidsbolig, skal registreres hos Mattilsynet. Dette gjelder også for eksempel tjern og bekker. Det er brønneiers ansvar å registrere, og den originale fristen var 1. juli 2018.

Informasjon og media

Hjelpemidler som finnes om private drikkevannskilder:


Publisert: 03.09.2018 08:55
Sist endret: 03.09.2018 08:55