Program for 16. og 17. mai i Vestre Toten

Her finner man program og aktivitetsoversikt for den kommende nasjonaldagsfeiringen i kommunen.

Innhold

Raufoss 16. mai

10:00 Barnehagetog
         
Rute: Fra Veltmanåa barnehage, Kirkevegen, over Skolebrua på Nysethvegen, Storgata, 
          Sagvollvegen og tilbake til Veltmanåa barnehage.

Program for 16. og 17. mai 2019 i Vestre Toten kommune

Raufoss 17. mai

07:00 Salutt

07:00 Musikk i gatene

  • Raufoss skolekorps: Korterudlia, Løvåsvegen, Framstadbakken, Elgvegen, Bureiservegen, Grimåsvegen, Korterudvegen, Severin Olsensveg, Østvollvegen, Nysethvegen og Vestre Toten Rådhus.
  • Raufoss musikkorps: Idrettsvegen, Veltmanåavegen, Nysethvegen, Svartåsvegen, Løkkevegen, Øvre Tollerudveg, Nysethvegen, Nedre Tollerudveg, Bassengvegen, Enggata, Nysethvegen og Fyrverkeriet kulturhus.

09:00 Minnestund v/bautaen i Minneparken

          Kransnedlegging v/Paula Elvesveen.
          Raufoss Musikkorps og Raufoss mannskor.

09:00 Åpen kiosk på Nytorvet

09:30 Samling til barnetoget i Kirkevegen.

10:00 Avgang barnetoget Kirkevegen - OBS! Ny rute
          Rute: Kirkevegen, Nysethvegen, Østvollvegen, Severin Olsens veg, Løvåsbakken,
          Storgata, Sagvollvegen, Kirkevegen.

          Vestre Toten pensjonistsenter åpner

11:00 Festgudstjeneste Raufoss kirke v/sogneprest Arild Kjeilen .         

11:45 - 14:00 Fest i sentrum (Nytorvet)
           (Ta gjerne med egen stol)

12:15 Tale v/ 7. trinn Raufoss skole.

12:45 Dance4fun.

13:15 Sang v/Villemo Sofie Gravdahl, elev v/Fyrverkeriet kulturskole.

15:00 Fotballkamp, Russen og Brannvesenet.

16:00 Borgertog (oppstilling Amfi Raufoss) - Her finner man orientering fra ansvarlig.
          Rute: Rundkjøring v/ UnoX, Storgata, Sagvollvegen, Kirkevegen, Rådhuset.

          Tale for dagen v/ordfører Leif Waarum.
          Russetale v/russepresiden Henriette Sandberg Dalheim .

22:00 Fyrverkerikonsert m/Vestoppland kammerkor i Raufoss kirke.

23:30 Fyrverkeri fra Minneparken.

Program for 16. og 17. mai i Vestre Toten

Bøverbru

07:00 Bøverbru Musikkforening spiller på Øverseth og Glæserud.

08:00 Flaggheising på Heksumhøgda, Bøverbru
          Musikkforening spiller.

09:30 Samling til barnetoget på skoleplassen.

09:50 Tale for dagen, 7.trinn Bøverbru skole.

10:00 Barnetoget fra skolen til Aas kirke.

10:45 Kransnedlegging Aas kirke v/ Kristin Ringerud.
          Bøverbru Musikkforening og Bøverbru/ Eina skolekorps spiller.

11:00 Festgudstjeneste Aas kirke v/sogneprest Dagfinn Follerås,
          Bøverbru Musikkforening spiller.

12:00 Familiefest på Bøverbru skole m/ leker.
          Vestre Toten Sanitetsforening åpner på Helsehuset.

12:15 Bøverbru Musikkforening spiller på Gimle.

13:00 Bøverbru Musikkforening spiller på Steffensrud.

13:30 Underholdning v/ elever i gymsalen på Bøverbru skole.

Program for 16. og 17. mai i Vestre Toten

Reinsvoll

08:00 Reinsvoll skolekorps spiller v/ flaggheising hos Sigvaldsen
          på Nordsetvegen 304.

08:45 Reinsvoll skolekorps spiller i gatene: Sagvegen, Nils Julsgate, Grevlingvegen.

10:45 Oppstilling til barnetoget på Reinsvoll skole.

11.00 Avmarsj barnetoget
         
Frøsakervegen, Svein Erik Strandliesveg, Lundheimvegen, Sentrumsgata,
          Svein Erik Strandliesveg, Frøsakervegen

12:00 Reinsvoll skolekorps spiller nasjonalsangen ved ankomst barneskolen.
          Konsert m/Reinsvoll skolekorps m/aspiranter.
          Åpen kafè, loddsalg.

12:15 Underholdning v/ 5. trinn.

13:00 Trekning av beste heiarop.
          Tale for dagen v/ elevrådet.

Program for 16. og 17. mai i Vestre Toten

Eina

06:00 Eina musikkforening spiller i Eina sentrum og langs Einastranda.

08:00 Flaggheising på Blåkors m/ Eina Musikkforening.

09:15 Folketog, starter nord for kirken og går opp kirkebakken.

09:30 Kransenedlegging v/ Stian Olafsen.

10:00 Festgudstjeneste v/sogneprest Berit Rinde i Eina kirke.
          Sang v/Hedda Pettersbakken og Gunda Marie Bruce.

11:30 Barnetog fra Eina Grendehus, via Fjordgata, Marhias Bliliesveg, Sundskogveien,
          Fjordgata og gangveien til Thune skole.

13:00 Familiearrangement på Thune skole.

Program for 16. og 17. mai i Vestre Toten kommune. Illustrasjon: Herb


Publisert: 09.05.2019 09:38
Sist endret: 09.05.2019 09:38