Orientering fra barnehagesjefen

14. januar 2022: Orientering fra barnehagesjefen i anledning nasjonalt tiltaksnivå gjeldende fra 15. januar 2022

Innhold

Orientering fra barnehagesjefen

Regjeringen besluttet at det fra natt til lørdag 15.01.2022 ikke lenger er forskriftsfestet nasjonalt tiltaksnivå på gult i barnehager. Det er nå kun en nasjonal anbefaling om gult nivå der smittesituasjoner tilsier det. Dette betyr at kommunen må nå gjøre egne vurderinger etter den lokale situasjonen. Det er fortsatt krav om smittevernfaglig forsvarlig drift. Vestre Toten kommune har hatt en økning på smitte etter jul og kommuneoverlegen har anbefalt at barnehagene bør fortsatt driftes på gult nivå også i uke 3.

Barnehagene erfarer at ved å ha redusert åpningstid minsker sårbarheten ved fravær slik at det er mulig å fortsatt ha en forsvarlig pedagogisk drift og kunne ivareta smittevernet på gult nivå. De fleste vil fortsette med en redusert åpningstid også neste uke.

Vi har forståelse for at det er krevende for foreldre og foresatte å organisere hverdagene sine når barnehagene har kortere åpningstid og vi vil framover gjøre ukentlig vurderinger på om bemanningssituasjonen tilsier at vi kan åpne mer opp.

Med vennlig hilsen
Malin Iversen
Barnehagesjef, Vestre Toten kommune

Temaside, Vestre Toten kommune

Vestre Toten kommunes temaside for koronavirus (COVID-19): Informasjon om koronaviruset

Her finner man informasjon om status i kommunen, koronatesting og timebestilling, vaksinering, kontakttelefoner og andre fortløpende oppdateringer.


Publisert: 14.01.2022 13:47
Sist endret: 14.01.2022 13:47