Oppdaterte testrutiner for covid-19 i Vestre Toten kommune

Informasjon om testkriterier og testing for koronavirus (covid-19) i Vestre Toten kommune

Innhold

Oppdaterte testrutiner for covid-19 i Vestre Toten kommune

Som en konsekvens av smittesituasjonen i Norge, og i samsvar med nasjonale føringer, justeres testtilbudet for de som oppholder seg i Vestre Toten. 

Vi anbefaler ALLE å logge inn på www.helsenorge.no og registrere seg som bruker. Prøvesvar blir lagt ut her fortløpende fra laboratoriet. Det gjør det også mulig for testteamet å kommunisere på en sikrere måte enn gjennom SMS. 

Vilkår for testing for Sars-cov2 virus / covid-19

Folkehelseinstituttet anbefaler at alle personer med symptomer som kan tyde på covid-19 smitte kan testes raskest mulig.

NB: Testing er ikke en øyeblikkelig-hjelp-tjeneste. Testing skal avtales med stasjonen på forhånd (se informasjon under). 

Dette inkluderer alle med nyoppstått luftveisinfeksjon eller andre symptomer som lege mistenker skyldes covid-19. Covid-19 har ofte følgende symptomer; feber, hoste, tungpustethet, tap av smak- eller luktesans, sår hals, eller sykdomsfølelse.

Barn under 10 år med kun lette symptomer på luftveisinfeksjon kan se an symptomene hjemme et par dager før testing. Barn med rennende nese som eneste symptom, som ellers er i god allmenntilstand uten andre tegn på nyoppstått luftveisinfeksjon, behøver ikke å holdes hjemme eller testes.

Alle som skal testes må holde seg hjemme/karantene inntil negativt prøvesvar foreligger OG, ved sykdom, inntil de har fri for infeksjonssymptomer i ett døgn.

Det skal vanligvis ikke testes personer uten symptomer, eller som ikke vet at de har utsatt seg for smitterisiko (f.eks. reise). For-sikkerhets-skyld testing har ingen verdi. Det er imidlertid noen unntak:

  • Helsepersonell /ansatte, inkludert nyansatte og vikarer, med pasientnært arbeid som i løpet av siste 10 dager har vært på reise i land utenfor Norge (nb: særvilkår innført for Vestre Toten) som ikke eller er omfattet av karanteneplikt («grønne land») skal testes, og ha negativ prøve før gjeninntreden i pasientnært arbeide.
  • Nærkontakter som er i karantene (husstandsmedlemmer og tilsvarende nære kontakter) kan testes for å påskynde videre smittesporing, dersom laboratoriekapasiteten tillater det.
  • Nærkontakter som ikke skal i karantene skal testes så snart som mulig, fortrinnsvis på dag 3 etter siste eksponering, og deretter 2-3 dager etter første test, gjerne på dag 7.
  • Testing av asymptomatiske nærkontaker er særlig aktuelt ved mistanke om et lokalt utbrudd.
  • Før visse opphold eller prosedyrer i sykehus.


- Kilde: Testkriterier for koronavirus (coronavirus) (ekstern lenke - fhi.no)

Om teststasjonen i Vestre Toten kommune

Teststasjon i Vestre Toten: 

Sted: Sagatunet. Skal du testes for covid-19, ring: 482 90 369
Telefonen besvares mandag - fredag klokken 09.00-11.30 og 12.00-14.00.

Kommunen har ikke SMS- eller nettbasert bestilling av koronatest. Legesentrene skal ikke kontaktes for å bestille time på teststasjonen utenfor Sagatunet, dette gjøres via kommunens testtelefon.

Ytterligere informasjon
Det er åpnet opp for testing av langt flere enn tidligere, på videre indikasjon. Det er ikke lenger krav om henvisning fra lege. Det er imidlertid et krav om at personer som ønsker/behøver testing registrerer seg på forhånd. Det handler om sikkerhet i hele testprosedyren å sikre at prøvesvar kan gis raskt ut og til rett person.

Uanmeldte personer vil som hovedregel bli henvist til neste testdag, under forutsetning av at de melder seg med nødvendig informasjon via testtelefonen som angitt over.

NB: Testtelefonen skal ikke brukes til generelle henvendelser om covid-19.

Man kan også finne informasjon på informasjonssider på helsenorge.no eller fhi.no. Dersom du ikke finner svar der, kan du ringe den interkommunale rådgivningstelefonen 61 15 89 11 mellom klokken 08.30 og 15.00.

Henvisninger

Alle henvisninger til teststasjon skal inneholde navn, fullt personnummer (11 siffer), og ditt kontakttelefonnummer.

For leger: Pasienter henvises enten:

  • Som ordinær elektronisk henvisning fra eget journalsystem - til NHN-adresse Jens Andreas Mørch ved SAGATUNET LEGESENTER (NB: velg riktig adresse) med pasientens navn, f.nummer, kontaktinformasjon og hvilket kriterie for testing pasienten tilhører.
  • SMS til testtelefon - samme informasjon som i foregående punkt.
  • Oppringing.

For privatpersoner som kommer inn under de angitte kriterier for testing:

  • Ringe for registrering til test, samt råd og veiledning mht testsituasjonen.

Svar på prøven
Svartiden vil variere noe ettersom når prøven er tatt på dagen. Som regel vil svar foreligge etter 2 - 4 dager. NB: Prøvesvar legges fortløpende ut i din mappe på www.helsenorge.no. Registrer deg i dag om du ikke har gjort det.

Testteamet sender ut standardsvar til de som er testet negativ - enten via dialogmelding på helsenorge.no, eller på SMS. Ved positiv prøve vil du bli oppringt av kommunelegen eller en fra smitteoppsporingsteamet.

HUSK:
Hold avstand, vask hender, hold deg hjemme ved symptomer på infeksjon. 

Har du vært i utlandet - det vil si utenfor Norge, uavhengig av fargen på landet (som fort kan skifte fra grønt til rødt også inne Norden), så ber vi deg ta ekstraordinære smittevernhensyn i de første 10 dager etter hjemkomst.

Om vi ikke kan forhindre smitte, så kan vi ved å følge de enkle rådene unngå at smitten spres, selv om man havner i karantene.


Publisert: 26.10.2020 09:47
Sist endret: 18.11.2020 15:36