Ønsker du å være meddommer?

Har du lyst til å bli meddommer? Vestre Toten kommune skal velge meddommere fra og med 1. januar 2021.

Innhold

Meddommerutvalg

Det skal velges nye meddommere for fire år fra og med 1. januar 2021 til og med 31. desember 2024.

Vestre Toten kommune skal velge meddommere til tre ulike utvalg:

  • Meddommere til Eidsivating lagmannsrett – ett utvalg for kvinner og ett for menn, jf dl §64
  • Meddommere til Gjøvik tingrett - ett utvalg for kvinner og ett for menn, jf dl §65
  • Meddommere til jordskifteretten – like mange kvinner som menn, jf jordskifteloven § 2-5

I tillegg skal kommunen fremme forslag til skjønnsmedlemmer som velges av fylkestinget.

Allsidig sammensetning

Ønsker du å være meddommer?

Som det fremgår av domstolloven § 67 skal utvalgene av meddommere ha «en allsidig sammensetning, slik at de best mulig representerer alle deler av befolkningen. Kommunen skal oppfordre allmennheten til å foreslå kandidater til valget.»

Vedkommende må være fylt 21 år og ikke være over 70 år ved valgperiodens start. Det er et vilkår å kunne snakke
og forstå norsk. Videre stilles det krav til lekdommeres lovlydighet.

Søknadsskjema og kontaktinformasjon

Dersom du ønsker å stille som meddommer kan du gjøre det ved å fylle ut og sende inn elektronisk skjema som ligger under Søknader og skjemaer på kommunes hjemmeside (oppgi gjerne hva du selv er kyndig i)

Du kan også sende en henvendelse til kommunens epostadresse; post@vestre-toten.kommune.no  
eller pr. brev til:

Vestre Toten kommune 
Postboks 24
2831 Raufoss


Publisert: 10.02.2020 10:40
Sist endret: 10.02.2020 10:40