Nytt sentralt rådmannsutvalg 2019-2021

Rådmann Bjørn Fauchald er valgt inn for ny periode i Rådmannsutvalget. Utvalgets sammensetning og kommentar fra rådmannen finner man her.

Innhold

Ny periode for rådmann Bjørn Fauchald i Rådmannsutvalget

Rådmannslandsmøtet vedtok 10. april 2019 enstemmig valgkomitéens innstilling til Rådmannsutvalget for perioden 2019-2021, med rådmann Bjørn Fauchald som gjenvalgt medlem. Bente Larssen fra Porsanger kommune ble gjenvalgt som leder.

- Rådmannen kommenterer at han er glad for å bli gjenvalgt inn i det sentrale rådmannsutvalget. Dette er et givende og interessant arbeid hvor det er muligheter til å påvirke utvikling og beslutninger for landets kommuner.  KS sin administrative ledelse framhever stadig viktigheten av å ha tett dialog med "rådmannskanalen" i kommune-Norge og bruker derfor det sentrale rådmannsutvalget aktivt. Dette gjør det meningsfullt å sitte i et slikt utvalg.

Nytt sentralt rådmannsutvalg 2019. Foto: Ingrid Ulberg Sommer, KS
Det sentrale rådmannsutvalget 2019-2021: F.v. Camilla Dunsæd, Rune Sjurgard, Bente Larssen, Bjørn Fauchald og Jan Myrekrok. Unni Skaar og Tron Bamrud var ikke tilstede da bildet ble tatt.

Bakgrunn for innstilling

Valgkomitéen har i sitt arbeid lagt vekt på å finne fram til en sammensetning av Rådmannsutvalget som ivaretar både kontinuitet og behovet for fornyelse. I tillegg ivaretas kjønnsbalansen og representasjon fra ulike kommunestørrelser og alle regioner.

Det sentrale Rådmannsutvalget er et rådgivende organ for KS og administrerende direktør. Det er også fylkesvise rådmannsutvalg. Medlemmer til rådmannsutvalgene velges annethvert år

Kilde: ks.no 


Publisert: 11.04.2019 09:56
Sist endret: 11.04.2019 09:56