Kulturmidler 2019

Søknadsfrist for kulturmidler og tilskuddsordninger er 1. april - informasjon og elektronisk søknadsskjema finner man her.

Innhold

Kulturmidler 2019

Vestre Toten kommune skal etter vedtatte retningslinjer tildele kulturmidler til organisasjoner og lag som har sitt virke i Vestre Toten kommune.

Følgende tilskuddsordninger har søknadsfrist 1. april 2019:

  • Kulturmidler
  • Aktivitetstilskudd idrett og tilskudd til drift av egne idrettsanlegg og kjøring av skiløyper med egne maskiner
  • Støtte til lekeplasser

Tilskudd for integrering av mennesker med behov for spesiell tilrettelegging, og de øvrige tilskuddsordninger kan søkes gjennom hele året.

Elektronisk søknadsskjema

For nærmere opplysninger og veiledning vedrørende søknadene, ta kontakt med oss på 
telefon 61 15 34 05 / 61 15 34 02.

Kultursjefen


Publisert: 07.03.2019 09:28
Sist endret: 07.03.2019 09:28