Kriseøvelsen tirsdag 4. juni er avsluttet

Kriseøvelse gjeldende ulykke i Raufoss Næringspark på Raufoss tirsdag 4. juni 2019 ble avsluttet klokken 13.00.

Innhold

Denne øvelsen er avsluttet.

Kriseledelsen i Vestre Toten informerer:

Øvelsen ble avsluttet klokken 13.00.

Varsel om øvelse

Nesten 200 personer er med når det arrangeres kriseøvelse i Raufoss Næringspark på Raufoss tirsdag 4. juni. Alle «blålysetatene» er med, og Vestre Toten kommune vil øve sin kriseledelse. Vestre Toten, sammen med Østre Toten og Gjøvik kommuner vil øve håndtering av evakuerte- og pårørende på Quality Strand Hotel Gjøvik.

Utgangspunkt for øvelsen er en hendelse/ulykke i Næringsparken på Raufoss. Dette t vil derfor være mange utrykningskjøretøy på stedet/i området. Hensikten med øvelsen er å øve samarbeid mellom viktige samfunnsfunksjoner i en krise og øvelsen vil foregå så likt som mulig som det ville vært i en virkelig hendelse.

Øvingsutvalget Innlandet arrangerer øvelsen. Deltagere fra øvingsutvalget under øvelsen er: Fylkesmannen i Innlandet, nødetatene, frivillige organisasjoner, Sivilforsvaret og Sykehuset Innlandet.

På Quality Strand Hotell Gjøvik vil det bli opprettet et evakuerings- og pårørendesenter som skal ta imot flere «evakuerte og pårørte».

Øvelsen starter kl. 09.00 og vil holde på til ca. kl. 15.00

Involverte aktører

Følgende aktører deltar: 

 • Politi
 • Brann
 • Sykehuset Innlandet
 • Vestre Toten kommune, Østre Toten kommune, Gjøvik kommune, Søndre Land kommune og Nordre Land kommune
 • Frivillige organisasjoner
 • Sivilforsvaret
 • Raufoss Industripark
 • Oppland fylkeskommune
 • Fylkesmannen i Innlandet
 • RVTS Øst (Regionalt ressurssenter om vold, traumatisert stress og selvmordsforebygging)
 • Gjøvik videregående skole
 • Raufoss videregående skole

Publisert: 31.05.2019 08:47
Sist endret: 31.05.2019 08:47