Koronavaksinasjonsprogrammet

Koronavaksinasjonsprogrammet: Leverings- og fordelingsoversikt av vaksiner til kommunene for uke 1, 2 og 3

Innhold

Levering til kommunene

Alle kommuner vil få tilbud om ukentlige leveringer fra uke 1, forutsatt at det ikke blir forsinkelser i leveransene fra Pfizer og forutsatt at kommunene selv er klare for å motta dosene. Det er valgt å sende ut doser til alle kommuner ukentlig nå i starten, selv om det vil bli svært få doser for de minste kommunene.

Folkehelseinstituttet: Fordeling av koronavaksine uke 2 og 3/2021 (fhi.no)

Uke 1: Vestre Toten kommune: 55 doser 
Uke 2: Vestre Toten kommune: 60 doser (12 hetteglass) 
Uke 3: Vestre Toten kommune: 40 doser (8 hetteglass)

Kommunen får 60 doser i uke 2, og kommunen følger prioriteringslisten. Vi har og anledning til å sette av inntil 20% av vaksinen på prioriterte personer i helsevesenet. Når vi nå snart er ferdig med institusjonsbeboere, så vil vi begynne å kalle inn personer i prioriteringsgruppe 2 og 3 (se listen under).

Den enkelte vil få beskjed, med noen dagers forvarsel. Det er STERK ønskelig at alle nå registrerer seg på Helsenorge.no, ettersom kommunen vil bruke den så mye som mulig for å kalle inn til vaksine - med beskjed om dag tid og sted. Andre vil får SMS, eller en telefon. Vaksinering vil da etter planen foregå i Fyrverkeribygget. I ukene framover forventes antall tildelte doser å øke betraktelig.

Jens A. Mørch
Kommuneoverlege

Om fordeling til kommunene

Det er laget en fordelingsnøkkel som tildeler antall doser på kommunenivå på basis av antall personer i risikogruppene i den aktuelle kommunen. I starten vil fordelingsnøkkelen baseres på antall personer 65 år og eldre, fordi alder er den desidert største risikofaktoren. Underveis vil den kunne justeres og vil deretter også inkludere de som er 18-64 år med en underliggende sykdom som gir økt risiko for alvorlig forløp eller død.

Vaksineringen skal foregå etter prioriteringen som er fastlagt av sentrale myndigheter:

  1. Beboere i sykehjem
  2. Alder 85 år eller eldre
  3. Alder 75 til 84 år
  4. Alder 65 til 74 år og enkelte personer 18-64 år med særlig høy risiko
  5. Alder 55–64 år med underliggende sykdom/ tilstand
  6. Alder 45–54 år med underliggende sykdom/ tilstand
  7. Alder 18–44 år med underliggende sykdom/ tilstand

Kommunen er ansvarlig for vaksineringen, og vil kontakte de som står for tur. Det er ikke mulig å forhåndsbestille vaksine.

Siden vil bli oppdatert. 


Publisert: 08.01.2021 14:30
Sist endret: 08.01.2021 14:40