Kommunestyre- og fylkestingsvalg 2019

Søndag 8. og mandag 9. september ble kommunestyre- og fylkestingsvalget avholdt. Her finner man de endelige resultatene.

Innhold

Valg 2019

I 2019 var det kommunestyre- og fylkestingsvalg, og i Vestre Toten kommune ble valget gjennomført over to dager - søndag 8. september og mandag 9. september.

Valgresultater

Endelige resultater:

Kommunestyrevalg 2019 - resultater Vestre Toten kommune

Nøkkeltall: 
Antall stemmeberettigede: 10905
Oppmøteprosent: 61,42 %

Representantfordeling:

Arbeiderpartiet: 13
Senterpartiet: 7
Høyre: 5
Fremskrittspartiet: 3
Rødt: 1
Miljøpartiet De Grønne: 1
SV-Sosialistisk Venstreparti: 1
Sum: 31

Følgende representanter ble valgt inn i Vestre Toten kommunestyre for perioden 2019-2023:

Arbeiderpartiet:

 • Stian Olafsen
 • Tonje Bergum Jahr
 • Ingrid Tønseth Myhr
 • Stian Pettersbakken
 • Rolf Erik Halle
 • Ann Marit Sandsengen
 • Lasse Rian
 • Lene Myhrvold
 • Trine Gravdahl Strande
 • Frode Engen
 • Torhild K.R. Løkken
 • May Brit Syversen Huuse
 • Siv Anita Midtskogen

Senterpartiet

 • Aage Midtbu
 • Arild Nikolai Ødegaard
 • Dorthe Ødegaard
 • Hans Kristian Thorsrud
 • Sissel Skiaker
 • Håvard Johansen Lindgaard
 • Kjersti Diesen Løken

Høyre

 • Elin Synnøve Solberg
 • Anders Vildåsen
 • Arve Sørbo
 • Asgeir Sveen
 • Kjetil Sangnes

Fremskrittspartiet

 • Svein Erik Sørensen
 • Anne Karin Synstelien
 • Per Erik Bergstuen

Rødt

 • Frida K. Ropphaugen

Miljøpartiet De Grønne

 • M. Paula Elvesveen

SV-Sosialistisk Venstreparti

 • Ahmed Haruun Ali

 

Representanter 2019-2023. Illustrasjon: valgresultater.no

Grafikk: valgresultater.no


Publisert: 11.09.2019 07:48
Sist endret: 21.10.2019 15:13