Kokepåbud oppheves

18. februar 2020: Kokepåbud oppheves! Gjentatte prøver fra vannverk og høydebassengene viser at vannet er rent.

Innhold

Tirsdag 18. februar 2020: Kokepåbud oppheves

Drikkevannet fra Skjelbreia vannverk er nå friskmeldt. Flere gjentatte prøver fra vannverket og fra høydebassengene på ledningsnettet viser nå at vannet er rent. Det er ikke nødvendig å koke vannet lenger. Situasjonen er nå under kontroll, og vi jobber kontinuerlig med å avklare årsaken.

Har det vært lite forbruk av vann i kranen i perioden, anbefales det å la kranen stå å renne noen minutter før vannet tas i bruk. Det samme gjelder kaffemaskiner / drikkevannsautomater, skyll igjennom før bruk.

Vi beklager ulempene kokevarselet har medført!

Med vennlig hilsen
Bodil Kristin Evenstad  
Driftssjef, Teknisk driftsavdeling, Vestre Toten kommune 

Statusoppdatering kokepåbud 16. februar 2020 (ikke lenger gjeldende)

Kokepåbudet gjelder fortsatt. Vi har 2 analysesvar fra vannverket som viser at vannet er rent. Vi har tatt prøver fra høydebassengene på ledningsnettet. Vi har en ren prøve fra høydebassengene og må ha en prøve til som er ren før vi kan friskmelde vannet. Det kommer ny statusoppdatering i løpet av tirsdag.

Vennlig hilsen
Teknisk driftsavdeling, Vestre Toten kommune

Kokepåbud (ikke lenger gjeldende)

Kokepåbud, Vestre Toten kommune

Teknisk drift, Vestre Toten kommune varsler kokepåbud av vannet. Alle vannabonnenter fra Skjelbreia vannverk er berørt, påbudet gjelder ikke for abonnenter av Sivesind vannverk. Vannet må ikke drikkes eller brukes til matlaging før det er kokt, og Mattilsynet anbefaler å koke vannet på samme måte til både mennesker og dyr. 

Kommunen følger råd fra Folkehelseinstituttet om å anbefale koking ved mistanke om at drikkevannet kan være forurenset. Vi har fått et svar på en vannprøve der det er gjort funn av en bakterie som normalt ikke skal være i det rensede vannet. Bakterien er en intestinal enterokokk, og konsentrasjonen er svært lav. Terskelen for å anbefale koking av drikkevannet er svært lav med bakgrunn i "føre-var"- prinsippet.

Tidsperspektivet er vanskelig å anslå, men det kan ta noen dager. Kokepåbudet gjelder til ny beskjed er gitt.
Kommunen har sendt ut SMS-varsling.

Hva gjør du når du får kokevarsel fra kommunen?

Folkehelseinstituttets råd til privathusholdninger

Foruten drikke, bør du bruke kokt vann til:

All mat som ikke skal kokes eller varmebehandles over 100 °C
Utblanding av saft, og andre produkter som drikkes eller spises
Isbiter
Kaffe
Skylling av frukt, salat og grønnsaker som ikke skal kokes
Tannpuss
Barn bør ikke leke med vannet i hagevanningsanlegg, eller bade i barnebasseng i perioder med kokevarsel

Ukokt vann kan brukes til:

Koking av mat
Håndvask. Hendene vaskes med såpe, skylles og tørkes etterpå.
Dusjing og karbad. Pass på ikke å svelge vann. Ha særlig kontroll med små barn.
Manuell oppvask og oppvaskmaskin. Ved oppvask for hånd må oppvasken skylles med kokt, varmt vann eller tørkes godt.
Klesvask.
Renhold i huset.
Annet bruk hjemme.
Et alternativ til kokt vann kan være flaskevann.

Alt vann som drikkes må være kokt

Koking dreper mikroorganismer som virus, bakterier og parasitter. Vannet bør fosskoke et minutt. En vannkoker vil normalt være tilstrekkelig.

Følgende prosedyrer følges opp ved ved mistanke om forurensing
  • Vi tar prøver av vannet
  • Vi vurderer om det har vært situasjoner som kunne forårsake inntrengning av forurensninger på nettet
  • Vi kontrollerer at alle hygieniske barrierer ved vannbehandlingsanlegg har vært intakt hele tiden
  • Vi undersøker om det har vært spesielle aktiviteter eller hendelser i forsyningssystemet, f.eks vannledningsbrudd
  • Vi vurderer om det har vært trykkløse episoder (sterk tapping, brannvann, med mer) eller om det har vært anleggsarbeid på ledningsnettet

Sårbare punkter, blant annet høydebasseng og brannventiler bli kontrollert. Dersom vi har mistanke om forurensning, gir vi kokevarsel og setter i gang tiltak for utbedring, samt tar prøver nye av vannet.

Det tar ca. et døgn å få analysert vannprøver og få klarhet i om det virkelig er forurensning. Det må foreligge to rene vannprøver før vannet er friskmeldt.

Orienteringsfilm ved kokevarsel

Bergen kommune: Hva gjør du når du får kokevarsel fra kommunen? (ekstern lenke - youtube.com)


Publisert: 18.02.2020 10:55
Sist endret: 18.02.2020 12:46