Vestre Toten ungdomsskole - utbygging og framdriftsplan

Her finner man informasjon, framdriftsplan og kartillustrasjoner vedrørende utbyggingen av Vestre Toten ungdomsskole.

Innhold

Utbygging av Vestre Toten ungdomsskole

Hva skal bygges?

Ny ungdomsskole skal samle de to ungdomsskolene i Vestre Toten kommune. Den nye skolen er dimensjonert for ca 600 elever. Ved oppstart høsten 2019 antas det å være ca 500 elever og rundt 90 ansatte ved skolen. Bygget vil bli ca 9000 m2 og vil være i 3 etasjer.

I tillegg til skolebygget skal det opparbeides ny parkeringsplass vest for Prøventunet som vil ha ca 90 parkeringsplasser. Ved Raufoss idrettshall vil parkeringsplassen bli oppgradert og ombygget. Idrettshallen vil også bli utvidet, hvor mye vurderes. I tillegg vil "Svinestien" bli oppgradert til hovedåre i sykkelnettet som skal bygges i Raufoss. Her blir det gangveg og sykkelveg ved siden av hverandre. Området rundt ungdomsskolen blir preget av anleggsvirksomhet i rundt 2 år.

Bilder fra byggeprosessen

Her kan man følge byggeprosessen av Vestre Toten ungdomsskole. 

Direktelenken til kameraoverføringen fra byggeplassen finner man her. (eksternt nettsted) Bildet oppdateres en gang i timen på hverdager mellom 06.00 og 17.00.

Tips: Oppdater din nettleser ved å trykke refresh, oppdater eller last inn på nytt.

Overordnet fremdrift for utbygging

Parkeringsplass Prøvenfeltet

Byggestart parkeringsplass ved Prøventunet: 10. september 2017.
Ferdig gruset parkeringsplass: medio november 2017.
Asfaltert parkeringsplass: sommer 2018.

Ny skolebygning

Byggestart/rigging av utstyr: medio september 2017.
Peling for bygg starter: medio oktober 2017.
Riving gamlebygget: sommer 2019.
Innflytting skole: august 2019.

"Svinestien"

Stenges for gangtrafikk: 25. september 2017 - august 2019.
Gang- og sykkeltrafikk rutes som vist på vedlagt illustrasjon.

Kartillustrasjon

Utbygging Raufoss ungdomsskole

Her finner man kartillustrasjonen i PDF-fil for større format.

Vedlegg og media


Publisert: 13.09.2017 11:40
Sist endret: 13.09.2017 11:40