Informasjon vedrørende mottak av flyktninger

Flyktningtjenesten informerer: Informasjon vedrørende mottak av flyktninger pr. 5. oktober 2022

Innhold

Informasjon vedrørende mottak av flyktninger

Vestre Toten kommune er bedt om å bosette 80 flyktninger i løpet av året. I uke 43 vil det være bosatt 60 personer i kommunen hvorav 54 personer er ukrainske flyktninger. Av de som er bosatt har seks valgt å reise ut av landet. Det oppholder seg i tillegg direkte ankomne flyktninger fra Ukraina som bor i private hjem.

Etter at de har mottatt oppholdstillatelse fra UDI starter kommunen arbeidet med å bosette dem i kommunen. Alle er kartlagt, gitt økonomisk støtte, barn/ unge er i skole, barnehage og de voksne har startet med norskundervisning på voksenopplæringen. Prosess med inkludering i lokalsamfunnet og fritidsaktiviteter er også godt i gang.

Vi ser at noen av flyktningene har fått oppleve krigen på veldig nært hold og trenger tettere helseoppfølging.

Fremdeles behov for boliger
Det har vært utfordrende å finne bolig til alle som har kommet, men med bidrag fra innbyggere i kommunen og boligtjenesten har dette løst seg. Vi vil også i tiden fremover ha behov for bolig og oppfordrer alle som har mulighet for utleie melde inn boligen via kommunens hjemmeside, og snarvei finner man her: Har du ledig husrom til flyktninger?

Stort engasjement
Det er fortsatt et stort engasjement fra kommunens innbyggere, med ønske om bidra - og dette setter vi stor pris på. Informasjon om fremtidige behov for bistand vil legges på kommunens hjemmeside eller på siden til Vestre Toten frivilligsentral (ekstern lenke - vestretoten.frivilligsentral.no)

Vennlig hilsen
Flyktningtjenesten, NAV Vestre Toten


Publisert: 05.10.2022 12:26
Sist endret: 05.10.2022 13:01