Hjertesone ved Reinsvoll skole

Reinsvoll skole er første skole i Vestre Toten kommune som har fått på plass en bilfri sone rundt skolen - en hjertesone.

Innhold

Hjertesone - en tryggere skolevei

Hjertesone - en tryggere skolevei

En hjertesone er en bilfri sone rundt skolen, som skal gi tryggere skolevei og bedre miljøet omkring skolen. Mindre biltrafikk og tryggere stopp- og hentesoner gjør det sikrere for elevene å gå eller sykle.

Reinsvoll skole - veien til hjertesonen

Reinsvoll skole startet en prosess for hjertesone i 2018, der målet er en bilfri sone der elevene oppholder seg, i tillegg til å begrense kjøring på bilveien langs skolebygget til varelevering og hovedinngang.

I møter mellom kommunens eiendomsavdeling og skolen ble det i februar 2019 drøftet hva som bør være skolens hjertesone. Skolen ønsker å ha en bilfri skole der elevene oppholder seg i skoletida. Skolens utfordringer i det trafikale, er kjøring langs skolebygget. Dette gjelder kjøring blant foresatte, ansatte, avfallshåndtering, samt post- og varelevering. Enkeltpersoner kan få en spesialtillatelse fra skolen for å parkere der. Skolen ønsket å begrense denne kjøringen, selv om det foregår utenfor hjertesonen der elevene oppholder seg på skolen.

Situasjonsplanen for skolen var et av temaene på trafikksikkerhetsforum 8. mars 2019. Hjertesonen ble definert ut fra gjeldende situasjonsplan for Reinsvoll skole. Ved rundkjøringen er det markert en droppsone som ligger utenfor hjertesonen. Veien fra rundkjøringa til varelevering og hovedinngang ligger også utenfor hjertesonen. I sistnevnte område har vi ønsket å begrense kjøring selv om det foregår utenfor hjertesonen der elevene oppholder seg på skolen.

Skolen har utformet et skilt som informerer om at dette er et bilfritt område og at man ved hjelp av dette vil kunne begrense trafikken inn langs skolebygget. I tillegg jobber skolen videre med det holdningsskapende arbeidet rundt problematikken. Dette er tema i møter med FAU, i Samarbeidsuvalget, i Skolemiljøutvalget og i elevrådet. En hyggelig, elevlaget påminnelse med informasjon om tanken bak og ønsket om et bilfritt skoleområde, kan gis til førere av biler som kjører inn på skolens områder.

Hjertesone ved Reinsvoll skole
Reinsvoll skole, Vestre Toten kommune - desember 2019

Lenker og informasjon


Publisert: 14.01.2020 11:57
Sist endret: 14.01.2020 11:59