Gratis HPV-vaksinasjon til unge kvinner født 1991 eller senere

Helsestasjonen minner om utvidet gratistilbud: HPV-vaksinasjon til unge kvinner født 1991 eller senere fortsetter, og datooversikt finner man her.

Innhold

Utvidet gratistilbud

Gratis HPV-vaksinasjon til unge kvinner født 1991 eller senere fortsetter!
Helsedirektoratet har utvidet gratistilbudet vaksine mot humant papillomavirus (HPV-vaksine) til at første dose kan gis desember 2018, slik at man blir ferdig med de tre dosene innen 1. juli 2019.

  • Hva er HPV? (eksternt nettsted - Store medisinske leksikon)

Vestre Toten kommune vil fortsette å gi vaksinen første mandag hver måned klokken 14.30 - 16.00 på helsestasjonen på Sagatunet. Drop-in.

Velkommen.

Med vennlig hilsen
Helsestasjonen, Vestre Toten Kommune.

Datooversikt:

  • 5. november 2018
  • 3. desember 2018 - siste dato for første dose vaksine på fullt gratis tredoseprogram.
  • 7. januar 2019
  • 4. februar 2019
  • 4. mars 2019
  • 1. april 2019
  • 6. mai 2019
  • 3. juni 2019 - siste dato for gratis vaksine.

Publisert: 29.10.2018 09:11
Sist endret: 29.10.2018 09:11