Kommunens fysio- og ergoterapitjeneste i ny drakt

Med ny look for året, med nyutformet logo og nye uniformer med klestrykk, ønsker fysio- og ergoterapitjenesten framtiden velkommen.

Innhold

I ny drakt

Kommunens fysio-/ergoterapitjeneste har fått en ny look for året, der ny logo og uniformer med klestrykk ble utformet og trykket opp i januar/februar 2019 i samarbeid med lokal illustratør og trykkeriaktør. På denne siden finner man samtidig en oversikt over tjenestens beskrivelse og oppgaver.

Et samlet team oversender med dette en velkledd hilsen til alle innbyggere i kommunen. 

Fysio-/ergoterapitjenesten i Vestre Toten kommune

Om fysio-/ergoterapitjenesten

Fysio-/ergoterapitjenesten i Vestre Toten kommune i ny drakt

Om Fysio/ergoterapitjenesten
Nettstedpresentasjon med oversikt over oppgaver, fast ansatte fysio- og ergoterapeuter, privatpraktiserende fysioterapeuter, hjelpemiddelformidling/lager og TT-ordningen.

Kontaktperson
Silje Haugerud, driftsenhetsleder

Tjenestebeskrivelser

Fysioterapi

Fysioterapi kan gis både for å forebygge og for å behandle sykdom eller skade. I den kommunale fysioterapitjenesten er fysioterapeuten enten ansatt av kommunen eller har en driftsavtale med kommunen. Du kan få behandling enkeltvis eller i gruppe. Tjenesten er en del av kommunens tverrfaglige habiliterings- og rehabiliteringstilbud, og tilbys også i sykehjem.

Ergoterapi

Har du problemer med å greie dine daglige gjøremål fordi du er syk, skadet eller av andre årsaker, kan du få bistand fra en ergoterapeut. Ergoterapeuten kartlegger dine funksjoner og tilpasser dine aktiviteter og arbeidsvaner, formidler og tilpasser tekniske hjelpemidler. Tjenesten tilrettelegger de fysiske omgivelsene hjemme, i barnehagen, på skolen og på arbeidsplassen.

Hjelpemiddelformidling / lager

Hjelpemidlene gir de som trenger det en enklere hverdag og lånes ut for en kortere eller lengre periode.

Transporttjeneste for funksjonshemmede (TT-ordning)

Er du forflytningshemmet og har behov for dør-til-dør-transport for å delta i aktiviteter på lik linje med alle andre, kan du søke om «TT-kort» (nå TT-ordningen) 

Tjenestens nye logo (2019)

Fysio-/ergoterapitjenesten med nye klær og ny logo. Logodesign: Jørn Melnes
Logodesign: Jørn Melnes, Vestre Toten kommune


Publisert: 15.03.2019 11:47
Sist endret: 15.03.2019 11:47