Befolkningsvekst i Vestre Toten

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at kommunen nå teller 13 559 vestretotninger. Les mer her for kommunefakta og annen relevant statistikk.

Innhold

Oppgang i innbyggertall

Befolkningsvekst 2021. Foto: Shutterstock/Vestre Toten kommune

Statistisk sentralbyrå (SSB) melder 19. august 2021 at
ved utgangen av 2. kvartal 2021 er det 13 559 innbyggere
i Vestre Toten kommune, fra 13 520 innbyggere ved utgangen av 1. kvartal 2021 - en økning på 39 personer.

Tilflytting er ledende faktor for befolkningsveksten.

Kommunefakta

Kommunefakta for Vestre Toten finner man ved å følge denne lenken (ekstern lenke - ssb.no), og her finner man - i tillegg til innbyggertall - statistikk for helse og levevilkår, innvandring, arbeid og inntekt, kommuneøkonomi, forventet befolkningsutvikling
med mer. 

Befolkning - tabeller og figurer
Ved å følge denne lenken (ekstern lenke - ssb.no) vil man finne en landsoversikt med mulighet for å laste ned tabellene i Excel og CSV. 


Publisert: 23.08.2021 10:00
Sist endret: 23.08.2021 13:15